Valget til Ungerådet er i gang

Randers Byråd vil give unge borgere i alderen 15-25 år indflydelse på den lokale ungekultur og andre tiltag henvendt til unge. I perioden 18.-29. januar 2016 kan unge randrusianere i aldersgruppen stemme ved valget til det nye Ungeråd.

Valget begyndte mandag morgen den 18. januar på Grønhøjskolen i Øster Tørslev, Randers Kommune.

18. januar 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Med sloganet ”Din stemme – din interesse” kan unge i alderen 15-25 år frem til den 29. januar 2016 stemme ved det første valg til nyt Ungeråd i Randers Kommune. Randers Byråd vil give de unge indflydelse på den lokale ungekultur og andre tiltag henvendt til unge.

I løbet af de første par uger af januar 2016 har unge randrusianere kunnet tilmelde sig som kandidat. 25 unge stiller op til rådet. De har alle en profil på ungevalg.dk

Her giver kandidaterne udtryk for, at de generelt gerne vil have indflydelse på forhold, som vedrører de unge. Det kan være alt fra at arbejde med ungeaktiviteter i Randers Ugen til at arbejde med et generelt mere aktivt ungemiljø. Kandidaterne vil eksempelvis arbejde for at give unge gode muligheder til at dyrke sport og udfolde sig kreativt. Mens andre kandidater vil arbejde for at få oprettet en Ungecafé som fast samlingssted for unge og deres aktiviteter. Andre igen stiller forslag om at skabe bedre muligheder for en offentlig ungedebat.

Hvad Ungerådet præcist kommer til at arbejde med bliver op til de unge selv efter valget – når Ungerådet er blevet sammensat. Randers Byråd, som er kommet med ideen, lægger op til et tæt samarbejde med Ungerådet. Byrådet ser gerne at de unge eksempelvis arbejder på at give Randers Ugen et mere ungdommeligt præg. Byrådet lægger også op til at Ungerådet kan deltage i den kommende branding af Randers Kommune.

Selve valget forgår i de turnerende valgtrailere, som kommer rundt til skoler og uddannelsesinstitutioner – der stemmes via iPad. Derudover vil valgbussen komme forbi Randers Busterminal, Østervold, Rådhustorvet og Kulturhuset. Der vil i hele valgperioden dagligt være et stationært valgsted på Kaosambassaden ved J. O. Krags Plads. Se turnéplanen for valgtrailere/valgbussen på ungevalg.dk.