Svinekød skal på menuen

Efter vedtagelsen i Randers Byråd af et forslag fra Dansk Folkeparti og Venstre skal kommunale institutioner med madordninger i Randers Kommune fremover tilbyde svinekød som en del af madordningen.

25. januar 2016 - Oprettet af Steven Holst

I forbindelse med byrådets omkonstituering i sommeren 2015 blev der mellem partierne Venstre og Dansk Folkeparti udarbejdet et politisk dokument, ”Randers i Fremdrift”, der bl.a. beskriver politikken inden for kommunale madordninger.  

På byrådsmødet mandag d. 18. januar 2016 vedtog partierne Venstre og Dansk Folkeparti en formulering, der tydeliggør, hvad de kommunale madordninger skal tilbyde:

- at kommunale institutioner med madordninger sikrer dansk madkultur som en central del af tilbuddet – herunder serverer svinekød på lige fod med andre madvarer.
- at alle sikres en sund og varieret kost hvor ingen tvinges til at spise noget der strider mod ens holdning eller religion.
- at institutionerne sikrer fleksibilitet som tager de nødvendige hensyn til allergikere, religion, diabetes m.v.

Vedtagelsen betyder, at svinekød fremover vil være et tilbud på menuen i kommunale institutioner, hvor der er madordninger. Sagen blev vedtaget med 16 stemmer for og 15 imod. For stemte Venstre og Dansk Folkeparti.

Læs Randers i Fremdrift her.

Læs hele sagsfremstillingen under pkt. 29 på byrådets dagsorden.