Stor interesse for nyt Ungeråd

I løbet af en uge har 17 unge i alderen 15-25 år tilmeldt sig som kandidat til Randers Kommunes nye Ungeråd. Selve valget begynder mandag den 18. januar og frem til på søndag kan flere unge nå at melde sig som kandidat via hjemmesiden ungevalg.dk

Med sloganet – ”Din stemme – din interesse” – kan alle unge i alderen 15-25 år, der er bosat i Randers Kommune, stille op som kandidat og stemme til valget.

12. januar 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Randers Kommune vil give unge borgere i alderen 15-25 år indflydelse på den lokale ungekultur og andre tiltag henvendt til unge. I perioden 18.-29. januar 2016 kan alle unge randrusianere i aldersgruppen stemme ved valget til det nye Ungeråd. For en uge siden åbnede kommunen for kandidattilmeldingerne og interessen har været overvældende, fastslår leder af Projekt- og Udviklingsafdelingen hos Randers Ungdomsskole, Finn Sørensen.

”Da Byrådet gav os opgaven med at planlægge valget, gik vi til arbejdet med en hvis skeptisk. Vil det kunne lykkes os at samle kandidater nok til Ungerådet, uden at vi decideret prikkede nogen af ungdomsskolens elever på ryggen. Det skal være de unges råd, og derfor skal vi ikke udpege medlemmerne, de skal komme af sig selv. Nu har 17 engagerede unge tilmeldt sig i løbet af en uge, og vi kan næsten ikke få armene ned. Det viser at ungdommen i Randers er klar til at tage ansvar gennem sådan et råd,” udtaler Finn Sørensen.

De tilmeldte kandidater fremgår af hjemmesiden ungevalg.dk Her giver kandidaterne udtryk for, at de generelt gerne vil have indflydelse på forhold, som vedrører de unge. Det kan være alt fra at arbejde med ungeaktiviteter i Randers Ugen til at arbejde med et generelt mere aktivt ungemiljø. Kandidaterne vil eksempelvis arbejde for at give unge gode muligheder til at dyrke sport og udfolde sig kreativt. Mens andre kandidater vil arbejde for at få oprettet en Ungecafé som fast samlingssted for unge og deres aktiviteter. Andre igen stiller forslag om at skabe bedre muligheder for en offentlig ungedebat.

Hvad Ungerådet præcist kommer til at arbejde med bliver op til de unge selv efter valget – når Ungerådet er blevet sammensat. Randers Byråd, som er kommet med ideen, lægger op til et tæt samarbejde med Ungerådet. Byrådet ser gerne at de unge eksempelvis arbejder på at give Randers Ugen et mere ungdommeligt præg. Byrådet lægger også op til at Ungerådet kan deltage i den kommende branding af Randers Kommune.

Ungerådet kan have op til 21 medlemmer. For at få en så bred repræsentation som overhovedet muligt for hele Randers-området, er kommunen i forbindelse med valget blevet inddelt i syv valgdistrikter. På nuværende tidspunkt mangler der kun kandidater i ”Randers by øst”. I distrikt ”Randers by nord” bliver der derimod tale om kampvalg, da hele syv af de tilmeldte kandidater kommer fra dette distrikt. Hvert distrikt kan få valgt tre kandidater til i det nye Ungeråd.

Med sloganet – ”Din stemme – din interesse” – kan alle unge i alderen 15-25 år, der er bosat i Randers Kommune, stille op som kandidat og stemme til valget. Selve valget forgår i de turnerende valgtrailere, som kommer rundt til skoler og uddannelsesinstitutioner. Derudover vil valgbussen komme forbi Randers Busterminal, Østervold, Rådhustorvet og Kulturhuset. Der vil i hele valgperioden dagligt være et stationært valgsted på Kaosambassaden ved J. O. Krags Plads. På valg-hjemmesiden ungevalg.dk finder du en oversigt med datoer for de enkelte valgsteder.