Randers Kommune styrker indsatsen overfor unge

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse og arbejde. Derfor styrker Randers Kommune nu indsatsen på området.

Unge skal have en uddannelse

29. januar 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Erfaringerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers (UUR) og indsatsen Randers uddanner alle unge viser nemlig, at der er behov for yderligere at styrke og koordinere indsatsen overfor de unge mennesker, som ellers risikerer at falde ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Samtidig peger Uddannelsessamarbejdet i Randers (et samarbejde mellem ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt Randers Kommune), på at der er behov for en mere fokuseret indsats vedrørende uddannelsesvejledning.

Fælles indsats for 13-25-årige

Derfor opretter Arbejdsmarkedsafdelingen og Børn & Skole i Randers Kommune nu en fælles indsats omkring uddannelse og arbejdsmarked for 13-25 årige.

Indsatsen får fokus på overgangen fra ”børnelivet” til voksenlivet. Målet er, at færrest muligt unge i Randers overgår til offentlig forsørgelse, når de fylder 18 år. Derfor skrues der op for samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og folkeskolerne – ikke mindst i forhold til, at de børn der har det største behov også modtager den mest intensive ekstra undervisning.

De naturlige partnere i det styrkede og koordinerede samarbejde er UUR, Jobcenteret, Socialafdelingen, Familieafdelingen, SSP, uddannelsesinstitutionerne i Randers og de øvrige ungeindsatser i Randers Kommune.

Koordinationschef bliver Torben Bugge

Den styrkede, fælles indsats får Torben Bugge som koordinationschef. Han har mange års erfaring som chef og leder på skoleområdet og har i den forbindelse blandt andet arbejdet med udsatte unge. Torben Bugge ser frem til samarbejdet: ”Det er en spændende og vigtig opgave. Vi kan sammen løfte opgaverne bedre med at få alle unge i uddannelse og godt i gang på arbejdsmarkedet. Det glæder jeg mig til at få en koordinerende rolle i.”

”Behovet for en styrket og koordineret indsats er tydeligt. Derfor er jeg særligt glad for, at vi har fået en kapacitet som Torben Bugge til at stå i spidsen for dette arbejde,” siger direktør for Social og Arbejdsmarked, Steinar Eggen Kristensen og fortsætter: ”Torben har jo som skolechef stor erfaring med arbejdet med udsatte unge via blandt andet arbejdet i SSP, UUR og samspillet med ungdomsuddannelserne. Jeg ser frem til, at vores fælles indsats drager nytte af Torbens indsigt og erfaring.

Børn og Skoledirektør Hans Vedel vil nu vurdere den ledelsesmæssige situation i Børn og Skole. Han forventer i løbet af de nærmeste uger at kunne offentliggøre den videre proces vedrørende besættelse af stillingen som skolechef: ”Vi står helt aktuelt midt i en spændende, inddragende proces sammen med skolernes bestyrelser, ledere, tillidsrepræsentanter, elevråd m.fl. Jeg ser frem til, at vi får politisk behandlet de ønsker, som siden november måned er indsamlet i dialog med folkeskolens mange interessenter. De mål og retninger, som bliver udstukket herfra, bliver helt centrale for ledelsen af folkeskolerne ”.