Randers går sammen om et arbejdsmarked i vækst

Randers Kommune og arbejdsmarkedets parter lancerer i dag (mandag den 4. januar 2016) et fælles beskæftigelsesudspil, der skal skabe bedre rammebetingelser for virksomhederne og sikre et rummeligt arbejdsmarked. Formålet er at skabe vækst og dermed arbejdspladser.

04. januar 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

I udspillet er der lagt op til at skabe bedre rammebetingelser for virksomhederne og sikre et rummeligt arbejdsmarked. Formålet er at skabe de optimale betingelser for vækst og flere arbejdspladser i Randers Kommune.

Østjylland er et sammenhængende arbejdsmarked

”De rammevilkår, som kommunen giver erhvervslivet, har stor betydning for virksomhederne mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser. Det handler blandt andet om lettelse af dækningsafgiften, infrastruktur, om kommunens servicering af erhvervslivet og om, at der er det rigtige udbud af arbejdskraft både nu og fremover. Det er derfor et vigtigt element i beskæftigelsesudspillet, at vi betragter Østjylland som et sammenhængende arbejdsmarked og arbejder for at styrke Randers Kommunes position i Business Region Aarhus,” siger Sørens Sørensen, der er formand for bestyrelsen på Tradium og medlem af bestyrelsen i Dansk Industri Randers/Norddjurs.

Konkret lægger beskæftigelsesudspillet op til, at Randers Kommune fortsat kæmper for tre spor på E45 og at Randers Kommune i højere grad møder erhvervslivet dér, hvor de er og tilpasser serviceringen efter virksomhedernes behov. Blandt andet ved en bedre koordinering af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen og ved at oprette en ny virksomhedsenhed på Jobcenter Randers med fokus på virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.

Mere uddannelse og flere rummelige arbejdspladser

Et andet vigtigt element i beskæftigelsesudspillet er at opkvalificere og fremtidssikre den lokale arbejdskraft. Og beskæftigelsesudspillet fastslår, at det er en forudsætning, at virksomhederne bidrager aktivt til at skabe flere rummelige arbejdspladser for udsatte arbejdstagere.

”En forudsætning for at sikre en positiv udvikling er, at vi ikke taber nogle på gulvet. Derfor er uddannelse og opkvalificering af den eksisterende arbejdskraft utrolig vigtigt, ligesom det er vigtigt, at vi arbejder for at sikre, at alle unge får en uddannelse. Jeg hæfter mig også ved, at aftalen indebærer et fortsat fokus på Randers Kommune som en attraktiv offentlig arbejdsplads. Samtidig er det afgørende, at virksomhederne skaber arbejdspladser, der kan inkludere udsatte borgere på arbejdsmarkedet,” siger Inge-Lise Christensen, der er formand for LO i Randers.

I beskæftigelsesudspillet er der således lagt op til, at jobcenteret laver flere samarbejdsaftaler med lokale virksomheder. Og at kommunen i højere grad samarbejder med socialøkonomiske virksomheder for derigennem at støtte beskæftigelsen af udsatte borgere.

Beskæftigelsesudspillet beskriver indsatser og fokusområder, som er i gang eller bliver sat i gang i 2016. Der er således lagt op til, at udspillet løbende skal fornys med nye tiltag.

”Lige nu går det den rigtige vej i Randers. Virksomhederne oplever vækst, der bliver skabt arbejdspladser og det er naturligvis vigtigt for Randers, at den udvikling fortsætter. Derfor glæder jeg mig over, at Randers Kommune og arbejdsmarkedets parter i dag kan lancere et fælles beskæftigelsesudspil. Det er nemlig afgørende, at vi trækker i den samme retning, hvis vi skal sikre, at virksomhederne får de bedst mulige betingelser for også at skabe vækst og dermed arbejdspladser fremover,” siger Claus Omann Jensen, der er borgmester i Randers Kommune.

Bag beskæftigelsesudspillet står Randers Kommune, Dansk Byggeri i Randers, FTF Randers, Erhverv Randers, LO i Randers, Dansk Industri Randers/Norddjurs og uddannelsesinstitutionerne i Randers.