Politik for aktivt medborgerskab er i høring

Randers Kommune arbejder på en ny politik for aktivt medborgerskab, der skal give borgere de bedste betingelser for at involvere sig i lokalsamfundet. Socialudvalget har sendt forslaget til politikken i offentlig høring frem til den 23. februar. Læs forslaget og afgiv høringssvar her.

30. januar 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”I Randers Kommune er der rigtig mange borgere, virksomheder og foreninger som gerne vil bidrage til, at Randers bliver et endnu bedre sted at bo og leve. Det skal vi som kommune understøtte, og den ny politik for aktivt medborgerskab skal være med til at sikre, at vi bliver de bedste til at inddrage civilsamfundet. Forvaltningen har lavet et forslag, som vi nu sender i høring, og jeg ser frem til forhåbentligt mange gode input, der kan kvalificere politikken yderligere,” siger Louise Høeg, der er formand for socialudvalget.

Afgiv høringssvar til forslag til politik for aktivt medborgerskab

Forslaget til den ny politik for aktivt medborgerskab er blevet til i en åben proces, hvor borgere, virksomheder og foreninger har bidraget. Politikken indeholder visioner for det aktive medborgerskab; der skal være fokus på muligheder frem for begrænsninger, der skal samarbejdes om udviklingen af Randers Kommune, alle skal kunne være med, og der skal være plads til alle. Samtidig er der lagt op til, at der løbende bliver fulgt op på politikkens resultater.

Læs hele forslaget til Politik for aktivt medborgerskab

Det skal give mening at engagere sig i lokalsamfundet

”Det er afgørende, at det giver mening for borgere at engagere sig i lokalsamfundet og, at det sker på borgernes præmisser. Det stiller krav – også til kommunen – hvor vi skal blive bedre til at tænke i muligheder frem for begrænsninger. Her bliver politikken en vigtig bannerfører,” siger Louise Høeg.

Socialudvalget har behandlet forslaget til politikken på dets seneste møde og forslaget er sendt i offentlig høring samtidig med, at det bliver behandlet i de øvrige fagudvalg i kommunen.

Forslaget er i høring frem til 23. februar, og efter planen tager socialudvalget stilling til det endelig forslag til politikken i begyndelsen af marts, inden byrådet skal behandle politikken den 4. april.