Ny kulturpolitik vedtaget

På byrådets møde mandag d. 18. januar 2016 blev en revideret kulturpolitik for årene 2015-2017 vedtaget.

Foto: Åben by i vores Randers 2014

18. januar 2016 - Oprettet af Steven Holst

Forud for vedtagelsen er gået en inddragelse af kulturinstitutioner, repræsentanter fra børne- og ungeområdet, erhvervsområdet og kulturinteresserede borgere, som alle har haft mulighed for at få indflydelse på høringsudkastet. Efter høringsperioden er der foretaget nogle ændringer for at imødekomme høringssvarene.

Politikken bygger fortsat på de fem kulturpolitiske fokusområder:
Kulturhusvision 2020, kultur i det offentlige rum, sammen er vi stærke, børn og unge i kulturen samt kulturhovedstad 2017. Kulturpolitikken skal fungere i tæt samspil med den brandingindsats for Randers Kommune, som byrådet vedtog på sit møde d. 7. december 2015.

Læs hele sagsfremstillingen under pkt. 11 på byrådets dagsorden.

Læs hele kulturpolitikken her.

Læs om branding af Randers Kommune her.