Højhastigheds-bredbånd i udbud

Randers Kommune udbyder i løbet af første halvår af i år opgaven med at levere netværksforbindelser til kommunens egne institutioner. Samtidig efterspørger kommunen nye forbindelser i de geografiske områder, hvor der i dag ikke findes højhastighedsbredbånd. Med udbuddet ønsker kommunen at skabe et incitament til, at private investeringer vil tilgodese disse områder med højhastighedsbredbånd.

21. januar 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Kommunens tiltag sker i regi af loven om erhvervsfremme og reguleres i følge EU’s statsstøtteregler. Loven om erhvervsfremme giver en kommune mulighed for at bruge offentlig købekraft til at udbygge den digitale infrastruktur, såfremt det har et erhvervsfremmende sigte.

Erhvervsfremmeloven pålægger samtidig kommunen at sikre, at private investeringer ikke fortrænges af offentlige initiativer. Det sikres ved, at Randers Kommune nu igangsætter en kortlægning af allerede eksisterende højhastighedsbredbånd i kommunen, og en kortlægning af planlagt etablering af højhastighedsbredbånd frem til 1. juli 2019.

Den information kortlægningen tilvejebringer, vil blive anvendt som grundlag til at definere de områder, der skal indgå i det kommende udbud, idet der er fokus på at identificere områder, hvor der ikke allerede er en udbyder af højhastighedsbredbånd.

Henvendelse til bredbåndsudbydere(pdf)

Link til kortlægningsmateriale (excel)