Handicapområdet skal være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog

Siden foråret har en masse mennesker med interesse for handicapområdet i Randers Kommune arbejdet med Handicapplan 2016 og på at skabe et nyt strategigrundlag. Nu er strategigrundlaget færdigt og godkendt af Byrådet, og dermed er et nyt fælles fundament med mission, vision, principper og værdier for handicapområdet en realitet.

18. januar 2016 - Oprettet af Steven Holst

”Der er kommet rigtig mange gode input i arbejdet med Handicapplan 2016 så langt, og det synes jeg afspejler sig i det strategigrundlag, vi nu har vedtaget. Med det nye strategigrundlag har vi lagt fast, hvordan vi overordnet set ønsker, at borgere med handicap også i fremtiden får den bedst mulige hjælp og støtte. Og det sikrer samtidig, at der vil være fokus på at udvikle handicapområdet fremover,” siger Louise Høeg, der er formand for socialudvalget.

Socialudvalget satte i foråret gang i processen med at få lavet Handicapplan 2016, og strategigrundlaget er det første færdige produkt i arbejdet med planen. Det er blevet til på baggrund af en masse input fra borgere med handicap, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer på handicapområdet i Randers Kommune.

Strategigrundlaget er handicapområdets nye fælles fundament med mission, vision, bærende principper og værdier. Her kan man blandt andet læse, at visionen for handicapområdet i Randers Kommune er, at det skal være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog. Det handler blandt andet om at skabe sammenhæng i borgerens liv sammen med borgeren, at der hele tiden er fokus på borgerens udvikling og medarbejdernes faglige udvikling. Og endelig at der er dialog om indsatsen med borgeren og dialog med det omkringliggende samfund for på den måde at skabe flere relationer.

Mange gode input
Forvaltningen fremlagde udkast til strategigrundlag for Handicapplan 2016, da der i slutningen af oktober var stormøde, hvor op imod 90 personer deltog. Og strategigrundlaget har siden da været i høring i blandt andet Handicaprådet, inden socialudvalget og Byrådet vedtog det.

Randers Kommune har arbejdet med Handicapplan 2016 siden maj 2015, og da handicapområdet består af mange forskellige målgrupper, kommer planen ud over strategrundlaget til at bestå af et ydelseskatalog Kataloget bliver i løbet af 1. halvdel af 2016 lavet ud fra strategigrundlaget og kommer til at tage udgangspunkt i de fem målgrupper i handicapplanen: 1) Borgere med fysisk handicap, 2) Borgere med udviklingshæmning, 3) Borgere med senhjerneskade, 4) Borgere med autisme og 5) Børn med handicap. I kataloget vil man altså kunne se de konkrete ydelser, som Randers Kommune tilbyder disse borgere.

”Jeg ser frem til at fortsætte processen med Handicapplan 2016, hvor vi nu skal til at arbejde med de konkrete ydelseskataloger. Her er jeg sikker på, at der også vil være mange gode og relevante input, som vil være med til at sikre, at vi samlet set får lavet en rigtig god plan for handicapområdet i Randers,” siger Louise Høeg.

Den samlede Handicapplan 2016 skal efter planen behandles af Byrådet efter sommerferien 2016.

Hent strategigrundlaget for Handicapplan 2016 og se hele sagsfremstillingen under pkt. 17 på byrådets dagsorden.