Ekstra ører i Randers Sundhedscenter

Har du brug for et par ekstra ører i forbindelse med en vigtig samtale med det offentlige, så kan du få gratis hjælp hos Bisidderforeningen, som har fået en plads mellem de øvrige frivillige foreninger i Randers Sundhedscenter.

26. januar 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Siden Randers Amtsavis første gang skrev om den nye Bisidderforening i efteråret 2015 er der kommet mange henvendelser fra folk, der gerne vil arbejde frivilligt som bisidder for en borger, der står over for en vanskelig samtale med det offentlige.

”Vi har nu et korps på 13 bisiddere, som har været igennem en samtale og er klar til at påtage sig rollen borgerens støtte i en svær situation,” fortæller initiativtager Karin Sørensen og tilføjer, at de også har fået tilknyttet en frivillig coach, der byder ind med støtte til de andre frivillige i Bisidderforeningen.

Bisidderforeningen er netop blevet en del af netværket af de frivillige foreninger, der holder til i Randers Sundhedscenter, og det er Karin Sørensen rigtig glad for.

”Vi har fået en rigtig god base, og vi har nu bedre mulighed for at samarbejde med de andre foreninger og tilbud i sundhedscenteret. På den måde bliver vi også mere synlige for dem, der kan have behov for vores hjælp,” mener foreningens formand.

Kvalificeret hjælp og støtte

Man kan få hjælp fra en bisidder, hvis man skal til et møde med det offentlige, som man er bekymret eller nervøs for. Det kan være en samtale med kommunen, statsforvaltningen, hospitalet eller noget helt fjerde. Bisidderens rolle er at støtte borgeren i den svære samtale og hjælpe med at få stillet de rigtige spørgsmål og få en bedre forståelse for samtalens udfald.

”Bisidderens indsats er tredelt. Vi har et indledende møde med borgeren, hvor vi sætter os ind i sagen og hjælper borgeren med at forberede sig til mødet. Så tager vi med til mødet, hvor vi som udgangspunkt ikke gør andet end at lytte og være til stede. Bagefter har vi endnu en snak med borgeren, hvor vi snakker om indholdet i og udfaldet af mødet” fortæller Karin Sørensen, som har otte år som bisidder i Randers Krisecenter bag sig.

Som bisidder skal man være et rummeligt og empatisk menneske med evne til at sætte sig ind i lettere lovstof. De fleste bisiddere har også en vis livserfaring, som gør dem i stand til at forstår forskellige svære livssituationer. De frivillige i Bisidderforeningen i Randers vil i løbet af året komme på kurset ”Bedre som bisidder”, som udbydes af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Kontaktinformation

Karin Sørensen
karso@outlook.dk
tlf. 5198 2170
14.00 - 16.00