Den Blå Bro skal renoveres for 8 mio. kr.

Henover sommeren blev belægningen på Den Blå Bro i Randers skiftet. Nu er turen så kommet til vedligeholdelse af metalkonstruktionen.

18. januar 2016 - Oprettet af Steven Holst

I løbet af sommeren 2015 blev træplankerne på Den Blå Bro skiftet til en mere langtidsholdbar belægning af kunststof. På Randers Byråds møde mandag d. 18. januar 2016 blev det så besluttet, at igangsætte renoveringen af broens stålkonstruktion. Det drejer sig om afrensning samt maling af stålkonstruktionen, hvilket ventes at beløbe sig til 8 mio. kr. i alt.

Pengene findes ved at fremrykke de i forvejen afsatte midler til renovering for årene 2017,2018 og 2019. Renoveringen vil blive gennemført i indeværende år.

Læs hele sagsfremstillingen under pkt. 9 på byrådets dagsorden.