Demens er noget vi taler om

I 2016 fortsætter vi aftener for pårørende til borgere med demens, og fremover foregår arrangementet på Center Rosenvænget i stedet for på Sundhedscenteret.

04. januar 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

At være pårørende til et menneske med demens kan være svært. Der kan opstå mange situationer, hvor man føler sig magtesløs og frustreret. Måske mangler man også information og viden om den demenssygdom, ens pårørende har fået, samt redskaber til at takle nogle af de situationer, som man kan stå i.

I Randers kommune er der et stort fokus på demens

  • Der er ansat demenskoordinatorer
  • Der er undervisning for plejepersonalet omkring demens
  • Der er mange tilbud til borgere med demens

En del af fokus rettes også mod de pårørende til mennesker med demens.

Ny lokation for pårørendeaftener

Vi fortsætter pårørendeaftenerne i 2016, og er man vant til at komme til arrangementerne, så skal man være opmærksom på, at de nu ikke længere finder sted på Randers Sundhedscenter, men derimod på:

Plejecenteret Rosenvænget
P. Knudsensvej 6

Arrangementet foregår i mødelokalet til venstre i cafeen.
Der kan parkeres på nærmeste P-plads ved plejecenteret.

Pårørendeaften er altid den første mandag i måneden, kl. 18.45 – 20.45.

Læs mere om pårørendeaftenerne her