Transportminister roser cyklistfremgang i Randers

Ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at det batter at investere i nye cykelstier og lave cykelfremmende tiltag. I Hornbæk ved Randers, er 30 procent flere sprunget på cyklerne, og det glæder transportminister Pia Olsen Dyhr:

13. januar 2014 - Oprettet af Britt Møller

Vi kan bruge de flotte tal og erfaringer fra Randers i resten af landet, så flere kommuner kan se, hvordan de kan bruge pengene fra Statens cykelpulje og få flere til at cykle, udtaler transportminister Pia Olsen Dyhr i en udsendelse i TV2 Østjylland.

Randers Kommune blev i 2013 udnævnt til årets Cykelkommune, fordi kommunen via kampagner, og nye cykeltiltag har ændret randrusianernes selvforståelse, og fået mange flere til at springe på cyklerne trods et kuperet terræn.

Ud over den flotte cykelfremgang i Hornbæk har arbejdet med cykelfremme også resulteret i, at flere borgere i hele kommunen er sprunget på cyklerne. I Cykelregnskabet fra 2012 viser tal fra Danmarks Tekniske Universitet, at andelen af cykelture er steget med hele 45 procent:.

”Vi har nået meget flotte resultater i Randers. Det er et resultat af, at vi både har været i dialog med borgerne for at høre, hvad der kan motivere dem til at cykle mere, samtidig med at vi har sat en masse cykeltiltag og kampagner i gang,” fortæller projektleder for Randers Cykelby, Birgit Berggrein.

Randers Cykelby ruller et nyt cykelprojekt indover Sydbyen i 2014.

”Pilotprojektet i Sydbyen bliver meget spændende, for vi skal samarbejde med mange virksomheder og skoler, og som noget helt nyt involverer vi også ungdomsuddannelserne,” fortæller Birgit Berggrein.  

Fakta

I alt har 275 cykelprojekter over hele landet fået tilskud, siden Cykelpuljen blev etableret ved det brede forlig om en grøn transportpolitik i 2009, hvor parterne afsatte 1 milliard kroner til puljen i perioden 2009 – 2014.

Hornbæk og Dronningborg var pilotområder under Randers Cykelby i 2011 og 2012. Her samarbejdede ansatte i virksomheder, skoler og institutioner med Randers Cykelby for at få flere til at bruge cyklen som transportmiddel i hverdagen 

Nyt cykelprojekt i Sydbyen 

Etablering af stiforbindelse under Randersbro, ny cykelsti til Blegen, kampagner og mobilitetsplanlægning i fem skoledistrikter, ungdoms- og erhvervsuddannelser på cykel i aldersgruppen 16-25 årige.,  ”Sundhed og cykling” på virksomheder. Bl.a. tilbud om lån af elcykler til medarbejdere som primært er bilister med mere end 5 km på arbejde.