Randers satser på flere cyklister i landsbyerne

12. januar 2015 - Oprettet af Britt Møller

Byrådet i Randers Kommune har netop godkendt et nyt cykelprojekt, der skal få flere borgere i Assentoft, Spentrup og Langå til at træde i pedalerne.

Nye cykelstier ved skolerne og flere parkeringspladser til den tohjulede ved busser og tog skal få flere børn og voksne til at springe i sadlen. Samtidig ønsker politikerne, at flere borgere har mod på at pendle længere på cykel til arbejde. Derfor bliver der lagt diodelys i cykelstierne fra de tre landsbyer til Randers by.

Staten bevilligede 40 procent af udgifterne til projektet ”Hverdagscykling i oplandsbyer” i sommeren 2014.

Siden da har politikerne i Miljø- og teknikudvalget drøftet nogle ændringer i projektet.  Blandt andet har Gudenåstien, der i forbindelse med projektet skal asfalteres, fået en ny nordlig tilkobling til Hvidemøllevej. Ligeledes bliver den oprindelige planlagte enkeltrettede cykelsti ved Langå Skole, dobbeltrettet.

”Jeg er meget tilfreds med, at byrådet har godkendt projektet. Randers Kommune har gennem flere år haft stor succes med at få flere borgere i sadlen i og omkring Randers. Nu skal vi i gang i oplandsbyerne. Jeg håber, at projektet kan få flere borgere til at vælge den tohjulede til den daglige transport til gavn for sundheden og miljøet, ”siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Fakta

Projektet ”Hverdagscykling i oplandsbyer” skal fremme cykling i Assentoft, Langå og Spentrup.

Projektet har to formål:
At sikre skoleveje, så flere børn cykler til skole, og at øge cykelpendlingen. Enten ved at kombinere cykelturen med busser og tog eller ved at cykle længere distancer på oplyste stier med diodelys.

Udover anlæggelse af nye cykelstier ved skolerne bliver forældre og elever inddraget i mobilitetsprocesser, der skal få flere til at gå eller cykle i skole.

Projektet gennemføres i perioden 2015-2016.

Læs mere i sagsfremstillingen under punkt 9 på byrådets dagsorden.

Randers Kommune har siden 2010 gennemført cykelprojekter i forstæderne Hornbæk og Dronningborg og er i 2014 og 2015 i gang med et cykelprojekt i Randers Sydby. Her samarbejder kommunen med ansatte på fem skoler, tre virksomheder, en institution og to uddannelsessteder for at få flere i cykelsadlen. Udover kampagner og udlån af elcykler til de ansatte, etableres en ny åben stitunnel under Randersbro og en stiforbindelse over en jernbane til Sydbyen.