Landsbyer i Randers får penge til stort cykelprojekt

25. juni 2014 - Oprettet af Britt Møller

Sikring af skoleveje, flere parkeringspladser til cykelpendlere og oplyste stier med diodelys skal få flere børn og voksne i Langå, Assentoft og i Spentrup til at trampe i pedalerne. Pengene til de mange nye cykeltiltag kommer fra statens cykelpulje, der netop har bevilliget 2.6 millioner kroner til projektet i Randers.

Randers kommune har søgt om midler til at øge hverdagscyklismen for både børn og voksne i tre oplandsbyer.  Målet med projektet er at få flere børn til at cykle til skole, og at flere voksne øger cykelpendlingen. Enten ved at kombinere cykelturen med bus og tog eller ved at cykle længere distancer på oplyste stier med diodelys.

”Randers Kommune har gennem flere år haft stor succes med at fremme cykeltrafikken i Randers by.  Vi tager alle de gode erfaringer med os i det nye projekt i de tre byer, og det bliver spændende at følge udviklingen især omkring pendling og kombinationsrejser, ” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune  

Udover at skolevejene bliver sikret bedre med nye stier og udbedring af de nuværende cykelstier, så bliver elever og forældre også inddraget i en såkaldt mobilitetsproces, der skal få flere til at cykle og gå til skole. 

For eksempel vil der være bud på, hvordan man cykler over længere afstande eller kombinerer cykling med f.eks. bus og tog. Derfor kommer der også flere parkeringspladser til cykler ved bus- og togstationer.   

Desuden får cykelstierne ind til Randers indlagt diodelys, ligesom naturcykelstierne forbedres til pendlerne. Blandt andet skal Gudenåstien fra Randers til Langå asfalteres og monteres med diodelys.

Fakta

Staten betaler 40 procent af udgifterne til projektet. De resterende 60 procent betaler Randers Kommune.

Under forudsætning af Randers Byråds godkendelse forventes projektet gennemført i perioden 2014-2016.

Læs om det nye projekt på www.trm.dk

Randers Kommune har siden 2010 gennemført cykelprojekter i forstæderne Hornbæk og Dronningborg og er i 2014 i gang med et nyt stort cykelprojekt i Randers Sydby. Her samarbejder kommunen med ansatte på fem skoler, tre virksomheder, en institution og to uddannelsessteder for at få flere i cykelsadlen. Udover kampagner og udlån af elcykler og mountainbikecykler til de ansatte, etableres en ny stiforbindelse over en jernbane til Sydbyen og etablerer en åben stitunnel under Randersbro.