Stor tilfredshed med Borgerservice

På byrådsmødet mandag d. 7. december 2015 kunne medlemmerne af Randers Byråd konstatere, at langt de fleste, som benytter Randers Kommunes Borgerservice er rigtig godt tilfredse med servicen.

07. december 2015 - Oprettet af Steven Holst

Det fremgår nemlig af en evaluering af Borgerservice, som blev præsenteret for byrådet. Evalueringen baserer sig på 327 borgeres besvarelser af et spørgeskema, og resultaterne er analyseret af en ekstern konsulent.

85% er tilfredse – pga. venlige medarbejdere
I evalueringen kan man bl.a. læse, at over 85% af de adspurgte er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres oplevelse i Borgerservice. På spørgsmålet om hvorfor de er tilfredse, siger hele 65%, at det skyldes de venlige og imødekommende medarbejdere. 64% siger, at det skyldes, at de fik hjælp til det, de kom efter, og andre 34% siger, at det er fordi, de kom hurtigt til.

Her kan du læse hele evalueringen af Borgerservice.

Du kan læse hele sagsfremstillingen under pkt. 342 på byrådets dagsorden.