Spædbørn bør ikke drikke vand fra Dalbyover Vandværk

Der er konstateret et for højt indhold af nitrat i vandet fra Dalbyover Vandværk. Vandet bør derfor ikke bruges som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan fortsat drikke vandet uden sundhedsrisiko.

16. december 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Ved den seneste prøve af vandet til de 136 forbrugere ved Dalbyover Vandværk blev der påvist et nitratindhold på 54 mg pr. liter. Grænseværdien for nitrat er 50 mg pr. liter, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Da nitrat hæmmer blodets evne til at optage ilt, bør vandet fra Dalbyover Vandværk ikke anvendes som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan fortsat drikke vandet uden sundhedsrisiko.

Dalbyover Vandværk forsyner dette område

Vandværk skal forbedre kvaliteten

Randers Kommune, Miljø og Teknik har givet Dalbyover Vandværk et påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten. Der er samtidig meddelt en dispensation om, at Dalbyover Vandværk må overskride kvalitetskravet for nitrat i en periode på op til 3 år.

Dispensationen er givet i henhold til bekendtgørelsens § 18, stk. 2. Dispensationen gælder frem til den 31. december 2018. (3 år fra det endelige påbud).

Dalbyover Vandværk skal i dispensationsperioden arbejde for, at forbedre drikkevandskvaliteten.

Randers Kommune, Miljø og Teknik vil i den kommende indsatsplan for området foreslå, at vandværket, evt. i samarbejde med andre vandværker, arbejder på at finde en ny kildeplads et sted, hvor grundvandsressourcen er bedre beskyttet.