Randers Kommune lægger op til at genoptage sager om gensidig forsørgelse

I 110 sager om gensidig forsørgelse har Randers Kommune begået fejl i sagsbehandlingen. Nu lægges der op til, at sagerne bliver genoptaget.

10. december 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Vi har begået en fejl, hvor vi i 110 sager ikke har sendt afgørelsen til begge parter i sagen. Det har Ankestyrelsen afgjort er en betingelse for, at afgørelsen kan træde i kraft, og det skal vi, ligesom en række øvrige kommuner, der har begået den her fejl, have rettet op på. De centrale udmeldinger på det her område er blevet mere tydelige, og det betyder, at vi er blevet klogere. Derfor beder vi nu byrådet om at beslutte, at forvaltningen genoptager sagerne,” siger Christian Boldsen, der er formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune.

Beslutter byrådet, at sagerne skal genoptages, vil det medføre en merudgift på godt 4 millioner kroner til kontanthjælp. De penge vil blive udbetalt til borgerne i de sager, hvor fejlen er sket. Efter refusion fra staten vil merudgiften for Randers Kommune blive på omkring 3 millioner kroner.

”Vi kender ikke det konkrete indhold i hver enkelt sag og i hvor mange af de 110 sager, der reelt er sket sagsbehandlingsfejl. Derfor er beløbet et skøn og kan blive enten større eller mindre,” siger Christian Boldsen.

Ombudsmand gik ind i sagen

Randers Kommune har afgjort sager om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor en eller begge parter modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp, siden reglerne blev indført 1. januar 2014. Og det er i den forbindelse, at der i nogle tilfælde ikke er sendt afgørelsesbreve til begge parter.

Den 8. juni 2015 beslutter Byrådet på baggrund af en indstilling fra forvaltningen, at forvaltningen skal gennemgå de sager, hvor borgere klager. Men senere kommer Ankestyrelsen med en ny principafgørelse, der fastslår, at kommunerne skal gennemgå sagerne af egen drift.

Ombudsmanden beder på baggrund af en henvendelse fra Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen desuden om en redegørelse fra Randers Kommune.

”Vi beklager, at der er sket fejl i disse sager og tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Nu afventer vi byrådets beslutning, og hvis de følger forvaltningens anbefaling, går vi i gang med at rette op på fejlen hurtigst muligt derefter,” siger Christian Boldsen.

Byrådet tager stilling til forvaltningens anbefaling i januar 2016.