Randers: Børn kommer i børnehave som 3-årige

I medierne er der d. 21/12 omtale af kommuners tidlige flytning af børn fra vuggestue og dagpleje videre til børnehave. I artiklerne og nyhedssiderne på TV2 og DR er det omtalt, at Randers Kommune af besparelseshensyn flytter børn videre til børnehave, når børnene er 2 år og 8 måneder gamle. Denne oplysning er ikke korrekt.

21. december 2015 - Oprettet af Steven Holst

Som det fremgår på Randers Kommunes hjemmeside, overgår børn til børnehave fra 3 år. Der kan dog - ligesom i andre kommuner - være særlige situationer, hvor børn bliver flyttet tidligere. Det kan for eksempel være et barn som er tilflytter fra en anden kommune. Her kan man flytte barnet tidligt i børnehave for at undgå en placering i vuggestue/dagpleje for kort tid, og dermed undgå et ekstra skift for barnet. Ligeledes kan der være forældre som ønsker en plads før de 3 år, og hvor barnet er klar til dette skift.

Bureau 2000, som har stået for indsamlingen af kommunernes data via et spørgeskema, har fået at vide, at nogle få børn flyttes allerede ved alderen 2 år og 8 måneder. Men dette er kun udtryk for hvor tidligt enkelte børn i Randers Kommune er flyttet videre i særlige situationer, og ikke udtryk for den generelle aldersgrænse, som fortsat er 3 år.