Lodsejere får hjælp til at beskytte naturen

Randers Kommune vil i samarbejde med Landboforeningen Kronjylland hjælpe landmænd og øvrige lodsejere til at undgå overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. Formålet er at forhindre trælse, langvarige og ofte dyre miljøsager.

04. december 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Landmænd og øvrige lodsejere skal spørge kommunen, før de ændrer på udyrkede arealer. Det er budskabet, når Randers Kommune i samarbejde med Landboforeningen Kronjylland holder informationsmøder om naturbeskyttelse.

Formålet er at undgå overtrædelser af naturbeskyttelsesloven, for når først det går galt, er der ofte tale om både trælse, langvarige og dyre miljøsager – til stor gene for alle parter.

”Vi oplever desværre, at lodsejere ikke spørger, før de tager udyrkede arealer i brug, fordi de ikke tror, at området er naturbeskyttet. Men det kan sagtens være tilfældet, og det er træls for alle parter, når den slags sager opstår og vi skal til at genoprette området bagefter. Det er ofte både dyrt for lodsejeren og tager lang tid, og de sager vil vi naturligvis gerne undgå. Derfor har vi sendt et brev til lodsejerne, hvor vi informerer om reglerne, og i brevet er også et vejledende kort, der viser, hvor der er registreret beskyttet natur på deres ejendom. Samtidig inviterer vi dem til informationsmøder om emnet,” siger Anne Margrethe Wegeberg fra Miljø, Natur og Landbrug i Randers Kommune

Udyrkede arealer er ofte beskyttede

I første omgang er brevet sendt til lodsejere i den nordvestlige del af Randers, og senere vil der blive sendt et lignende brev og holdt informationsmøder for lodsejere i andre dele af kommunen.

Ifølge naturbeskyttelsesloven er det lodsejerens eget ansvar ikke at bryde reglerne. Og ofte er udyrkede arealer beskyttet, især hvis der er tale om enge, søer, moser, heder og overdrev. Derfor opfordrer Randers Kommunen lodsejerne til, at de altid spørger, inden de dræner, opdyrker, intensiverer driften, laver deponi eller andre ændringer på udyrkede arealer.

”Det står ikke skrevet på et skilt, når et område er naturbeskyttet, og det kan være svært at undersøge selv. Derfor opfordrer vi lodsejerne til at kontakte os, inden de ændrer på udyrkede arealer – også selvom de ikke umiddelbart kan se nogle steder, at området er naturbeskyttet,” siger Anne Margrethe Wegeberg.

Lodsejere, der har spørgsmål til reglerne om naturbeskyttelse, kan få flere informationer på natur.randers.dk/beskyttelse