Fremtiden for Gjerlev-Enslev og Vorup skoler

På byrådsmødet mandag aften d. 7. december 2015 behandlede Randers Byråd to sager om den fremtidige anvendelse af skoler, som blev lukket i forbindelse med den nye skolestruktur.

07. december 2015 - Oprettet af Steven Holst

Gjerlev-Enslev Skole

Siden vedtagelsen af den nye skolestruktur i januar 2015 har Randers Kommune forsøgt at sælge Gjerlev-Enslev Skole for en pris på 5 mio. kr. Randers Kommune har modtaget bud på køb af skolen, men ingen har budt prisen på de 5 mio. kr. På byrådets møde blev det besluttet, at forvaltningen skal levere en grundigere undersøgelse af muligheden for at udnytte Gjerlev-Enslev Skoles bygninger til sprogskole. Når en sådan undersøgelse er klar skal den forelægges for økonomiudvalget.
24 stemte for og 4 stemte imod. 3 undlod at stemme. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod. Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Helle Skjødt undlod at stemme.

Vorup Skole
Samtidig med lukning af Gjerlev-Enslev Skole lukkede også Vorup Skole pr. 1. august 2015. Her har Randers Kommunes forvaltning opstillet tre forskellige scenarier for udnyttelsen af skolebygningerne og de tilhørende arealer. Scenarierne indeholder forskellige kombinationer af nye måder at anvende arealerne på. Der gives således bud på en blanding af forskellige former for boligtyper, anden udnyttelse af selve skolebygningerne, kultur, idræt og bypark.
Sagen blev taget til efterretning med den bemærkning, at forvaltningen arbejder videre med planlægning og udbud for området. Sagen skal igen forelægges byrådet, når forslag til udbudsproces foreligger. 25 stemte for og 4 stemte imod. 2 undlod at stemme. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod. Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Du kan læse sagsfremstillingerne om Gjerlev-Enslev Skole og Vorup Skole under hhv. under pkt. 338 og 339 på byrådets dagsorden.