Elever i Randers skal dyste i folkeskolens fag til ny festival

Nu får skoleelever mulighed for at dyste i folkeskolens fag til Fagenes Festival. Det er med inspiration fra DM i Skills – de årlige Danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelsesfagene – og med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at den nye festival etableres i Randers.

Den nye Fagenes Festival skal have fokus på elevernes talenter og færdigheder i folkeskolens forskellige fag. Det kunne eksempelvis være elever som disse, der udforsker deres talent for naturfag.(Arkivfoto: Randers Kommune).

17. december 2015 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Randers Kommune er gået med i et konsortium der i perioden 2016-2019 vil arrangere Fagenes Festival. Den har fokus på at motivere til engagement, innovation og faglig nysgerrighed. Ideen er at lade eleverne dyste i folkeskolens fag og udvikle elevernes faglige talent.

”Det er vigtigt, at eleverne udfordres, og alle elever skal have chancen for at vise deres talenter, også i fællesskaber. Gennem Fagenes Festival møder de andre elever, som også brænder for at blive særligt dygtige inden for fag og fagområder. Det er motiverende og øger lysten til at lære endnu mere og blive endnu dygtigere. Samtidig får eleverne mulighed for at se sammenhænge mellem fagene, for at arbejde med koblingen mellem teori og praksis og øver sig i at tænke ”ud af boksen”. Det er elementer, vi rigtig gerne vil understøtte i skolevæsnet i Randers Kommune,” udtaler skolechef Torben Bugge.

Fagenes Festival bliver støttet med 10 millioner kroner fra puljen til Danmarksmesterskaberne i fagene i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Midlerne bliver udmøntet i perioden 2016-2019 for at afprøve afviklingen af flere landsdækkende konkurrencer i folkeskolens fag.

”Vi har talt meget om rammerne for undervisningen i folkeskolen. Nu skal vi sætte større fokus på fagenes indhold og hele formålet med at gå i skole, nemlig at blive dygtig. Vi skal vise, at det er sejt at være dygtig til for eksempel dansk eller matematik. Derfor vil vi give eleverne mulighed for at vise og dyste med deres talenter ved Fagenes Festival,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Puljens midler er tildelt Fagenes Festival, fordi projektet udfolder folkeskolens fag med afsæt i Fælles Mål, demonstrerer varierede læringsformer og giver eleverne mulighed for at vise deres talenter i fagene og konkurrere på forskellige faglige niveauer.

”I Randers vil vi gerne give eleverne mulighed for at blive så dygtige, som de kan, og vi vil gerne dyrke de mange talenter, der findes i skolen. I det 21. århundrede skal eleverne have de basale faglige kompetencer på plads, men de skal også have kompetencer i at tænke nyt og kreativt. Det er der brug for i fremtidens samfund. Vi vil gerne dyrke stoltheden ved at være dygtig, ved at være engageret og ved at være motiveret. Ved at være med i Fagenes Festival bliver eleverne udfordret og inspireret, så de yder deres allerbedste, og det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende år,” forklarer formanden for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune, Anders Buhl Christensen.

Udover Randers Kommune deltager organisationen Danske Skoleelever, Professionshøjskolen Metropol, VIA University College, Alinea, Danmarks Matematiklærerforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Denoffentlige.dk, Det Danske Spejderkorps og Aalborg Kommune i konsortiet bag Fagenes Festival.