Bedre bredbånd i Randers Kommune

Randers Kommune har en ambition om at kommunen bliver bedre dækket med hurtige bredbåndsforbindelser. Og kommunens arbejde for at dække de kommunale institutioner kan komme både borgere og virksomheder til gode.

22. december 2015 - Oprettet af Steven Holst

Med et intelligent udbud ønsker Randers Kommune at bruge indkøbet af de kommunale bredbåndsforbindelser som løftestang for at borgere og virksomheder også får bedre forbindelser. Det skal ske ved at samle tilkendegivelser fra så mange som muligt, der ønsker tilbud på en bedre bredbåndsforbindelse.

Jo flere jo bedre
Ved at invitere de lokale virksomheder med og pulje erhvervsforbindelser med de kommunale forbindelser er det målet at opnå en større kritisk masse, der gør det mere interessant for en udbyder af faste bredbåndsforbindelser at etablere bredbånd i hele Randers Kommune. Også i de tyndere befolkede områder hvor der ofte er længere mellem husstandene. Forhåbentlig vil det medføre, at en udbyder, der alligevel skal ud til et antal virksomheder og kommunale adresser i kommunens yderste egne, tilbyder bredbåndsforbindelser til borgerne i lokalområdet også.

Er du interesseret?
Er din virksomhed udfordret af bredbåndsforbindelser, der ikke lever op til jeres krav? Så kan du sende en hensigtserklæring, hvor du siger ja til at modtage et tilbud på en bredbåndsforbindelse fra den udbyder, der vinder udbuddet, som bliver gennemført i foråret 2016. Alle med et CVR nr. og en adresse udenfor Randers by kan deltage.
I denne forbindelse beder vi dig svare på nogle få spørgsmål om hvilken bredbåndsforbindelse, du har i dag, forventningerne til det fremtidige behov samt en tilkendegivelse af, hvorvidt du er interesseret i at modtage et tilbud på en bedre forbindelse. Forud for udbuddet i 2016 modtager du yderligere informationer og har mulighed for at bekræfte, at det stadig har interesse.

Du finder spørgsmål og hensigtserklæring i denne formular.

Fakta om det kommende udbud
Randers Kommune forventer at stille krav til en udbyder om en max. pris for tilslutning, evt. max. tilslutningsprocent i forskellige områder, at det tilbudte produkt ligner udbyderens øvrige tilbud, min. hastighed og en tidsplan for udrulningen.