Randers går videre med folkeskolereformen

En forsamling på omkring 70 personer, bestående af hovedsageligt bestyrelsesformænd fra alle skolerne i Randers, skoleledere, faglige organisationer og elever, var onsdag aften den 25. november fælles om at sætte fokus på udviklingen af den lokale folkeskole. Mødet var starten på en ny proces, der til foråret skal ende i nogle konkrete mål og initiativer.

Deltagerne var engagerede og i god dialog om en fælles folkeskole i de forskellige workshops under mødet onsdag aften.

26. november 2015

Den nationale skolereform har givet de danske folkeskoler nye mulighed for at udvikle undervisningen og hverdagen på skolerne. Det kalder på behovet for nytænkning og samarbejde på en helt ny måde. Arbejdet er indledt med reformens indførelse i august 2014. Børne- og skoleudvalget i Randers Kommune har et ønske om at finde et fælles afsæt for det videre arbejde på de lokale folkeskoler. Derfor har udvalget sat gang i den nye proces.

Hvad der helt præcist kommer ud af arbejdet er endnu for tidligt at sige, da udvalget på onsdagens møde helt åbent spurgte til de inviteredes drømme, mål og værdier for den randrusianske folkeskole.  Det var således også op til deltagerne selv, hvilke emner der skulle arbejdes med i løbet af aftenen. Der blev blandt andet talt om værdier og mål for inklusion, centralisering og decentralisering, professionelle læringsfællesskaber og elevernes læring og trivsel.

Skoleafdelingen og skoleudvalget inviterede bagefter åbent deltagerne til at indgå i en kommende referencegruppe, der de næste par måneder skal være med til at udarbejde forslag til et fælles afsæt. Forslaget skal herefter debatteres og videreudvikles til et møde, hvor alle 70 deltagere mødes igen. Det skal herefter munde ud i et oplæg, der skal i høring hos skolebestyrelserne, inden oplægget endeligt kan blive politisk behandlet i løbet af april 2016.