Penge til skoleveje ved tre folkeskoler

På byrådsmødet mandag den 16. november 2015 blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 1,7 millioner kroner til yderligere forbedring af de trafikale forhold ved tre skoler i Randers.

17. november 2015 - Oprettet af Kenneth Sørensen

På Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen blev der inden skolestarten i august måned sat gang i arbejdet med at gøre skolevejene bedre og trafikken omkring skolerne mere smidig. Et flertal i Byrådet havde forinden bevilliget 2,7 millioner kroner til trafikale projekter på de tre skoler. Mandag aften besluttede et enstemmigt byråd at give en anlægsbevilling på 1,7 millioner kroner. Pengene skal bruges til at gennemføre flere trafikforbedringer ved de tre skoler.

Sammen med skolerne har kommunens sektion for Vej og Trafik gennemført en evaluering af behovet for yderligere foranstaltninger, der kan forbedre trafiksikkerheden ved skolerne. Evalueringen har resulteret i, at der er identificeret yderligere et par projekter ved Vestervangskolen og ved Søndermarksskolen. Samtidig skal det allerede planlagte arbejde på Kristrup Skole gøres færdigt.

Ved Vestervangsskolen er der behov for etablering af en højresvingsbane fra Nålemagervej til Vestre Boulevard sammen med yderligere afsætningsmuligheder langs Nålemagervej. Vejdirektoratet har givet tilladelse til, at højresvingsbanen kan etableres. Derudover vil der blive etableret cykelramper fra Hobrovej til stitunnel ved Anisvej og Urmagervej med dobbeltrettet cykelsti til Borup Allé. De skal hjælpe fodgængere og cyklister med at komme sikkert til og fra skole uden at skulle krydse Hobrovej. Desuden vil der blive en forlængelse af buslommen på Vester Boulevard, så den kan bruges til afsætning.

Ved Søndermarksskolen bliver der etableret ny parkering til skolens ansatte langs brandvejen mod sportspladsen. Det sker for at skabe mere plads foran skole til trafikafviklingen. Derudover skal der etableres ny skiltning og laves justeringer i ”kys- og kørområdet” på skolens forplads. På Kristrup Skole er der tidligere opsat en krydsningshelle ved Vennelystvej og Skolegade. Nu skal den eksisterende sti fra Asser Rigs Vej til Vennelystvej asfalteres som planlagt.