Millioner triller ind til nye udstillinger på Museum Østjylland

Museum Østjyllands planer om at præsentere helt nye basisudstillinger i 2017 er rykket et stort skridt nærmere. Museet glæder sig nemlig i denne tid over en millionbevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Møllers Fond til almene Formaal

Arbejdet med de nye udstillinger på Museum Østjylland er allerede i fuld gang. Nogle af de tidlige skitser til museets nye udstillinger i Randers lover en museumsudstilling, der går nye, spændende veje. Fotokilde: Museum Østjylland

25. november 2015 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Fondens bevilling til museet er på hele fire millioner kroner, og de mange penge skal bruges til nye udstillinger i museets huse i Grenaa og Randers.

Uundværlig fondsstøtte
På Museum Østjylland vækker bevillingen stor begejstring:

”Det er en meget generøs donation, som vi kun kan være taknemmelige for. Fondsstøtten og det lokale engagement er uundværlig og afgørende for, at vi overhovedet kan gennemføre så store og ambitiøse projekter, som etablering af helt nye udstillinger er,” siger en glad museumschef Jørgen Smidt-Jensen og fortsætter:

”For medarbejderne er pengene et signal om, at det store arbejde, de har lagt i forarbejdet til udstillingerne, bliver påskønnet. Samtidig er donationen et startsignal for det store praktiske arbejde, der ligger foran dem frem til udstillingsåbningerne.”

Museets største projekt
De nye permanente udstillinger på Museum Østjylland er det hidtil største projekt, museet har løftet, siden det blev dannet i 2011. De to udstillingerne har et samlet budget på næsten 25 mio. kr. og skal være klar til at byde publikum velkommen i 2017.

Udstillingerne i Grenaa med arbejdstitlen ”Havet, kalken og den lette jord” bliver en rejse i Norddjurs’ historie gennem de sidste 10.000 år. Museum Østjyllands nye udstillinger i Randers begrænser sig tidsmæssigt til den lokale oldtidshistorie. I Grenaa vil museets gæster således i fremtiden få en ny oplevelse af hele den lokale historie fra stenalderbopladserne til det moderne industrisamfund, mens man i Randers vil kunne gå på opdagelse i udstillingen ”Livet ved fjorden”.Udstillingen her kommer til at formidle fortællingen om livet ved Gudenåen og Randers Fjord i stenalderen, bronzealderen, jernalderen og vikingetiden. 

I begge udstillinger vil der være fokus på den evigt aktuelle og evigt foranderlige historie om menneskets samspil med naturen og naturressourcerne.

En del af Aarhus 2017
Museum Østjyllands nye udstillinger indgår som en del af programmet for Aarhus, Europæisk Kulturhovedstad 2017. Udstillingerne har derfor også modtaget støtte fra Kulturhovedstadsprojektet, ligesom Norddjurs Kommune bidrager til finansieringen. Også andre fonde har ydet betydelig økonomisk støtte til museets nye udstillinger. Det gælder Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.