Medborgerskabsråd er kommet godt i gang

Randers Kommunes nye medborgerskabsråd har holdt sit første møde og her valgt formand og næstformand. Rådets første vigtige opgave bliver at forholde sig til en kommende politik for aktivt medborgerskab.

Randers Kommunes nye medborgerskabsråd

04. november 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers Kommunes første medborgerskabsråd er nu en realitet. Rådet har netop holdt sit første møde og er trukket i arbejdstøjet – klar til at præge udviklingen i lokalsamfundet.

”Der er en meget stor gejst blandt rådets medlemmer og en rigtig god stemning. Jeg ser meget frem til det fremtidige arbejde i rådet, og jeg glæder mig til at se, hvad det kan føre til,” siger Vitus Jordan, der på mødet blev valgt som formand for rådet.

Vitus Jorden er pensioneret cheftandlæge i Randers Kommune og er formand for den frivillige forening Børsterne. Børsterne er en forening, der i samarbejde med det kommunale værested Perron 4 tilbyder gratis tandbehandling til socialt særligt udsatte. Ud over Børsterne, er Vitus Jordan engageret i beboerinitiativet Byhjerte, foreningen LEV og handikapområdet, og den nyudnævnte formand for medborgerskabsrådet har således allerede en masse erfaring i medborgerskab.

“Alle medlemmer af medborgerskabsrådet er ildsjæle og byder ind med hver deres lokalt forankrede engagement. Samlet set giver det en meget bred fundering, og det er rigtig positivt,” siger Vitus Jordan.

 

Kommende politik for aktivt medborgerskab er vigtig for rådet

Den første vigtige opgave for medborgerskabsrådet bliver at forholde sig til en politik for aktivt medborgerskab, som Randers Kommune i øjeblikket er ved at lave og som snart kommer i høring.

Selv om det nye medborgerskabsråd endnu ikke har lagt sig fast på konkrete temaer og metoder, vil rådet formentlig have særlig fokus på emner som udsathed og fællesskab, tilflyttere, internationalisering og integration, samspillet mellem borgere og kommune og en styrket sammenhængskraft mellem land og by.

“Lige nu er dette selvfølgelig meget åbent, og i sagens natur er et engageret arbejde med medborgerskab noget, der også skal foregå uden for rådets formelle rammer. Det sker jo allerede i dag i meget stort omfang, og det skal man virkelig værne om. Jeg vil derfor gerne, at der kommer et meget åbent samspil med de mange gode kræfter, der i forvejen skaber medborgerskab i Randers kommune hver dag”, siger Vitus Jordan.

Det nye medborgerskabsråd har valgt både at holde formelle møder, hvor repræsentanter fra forvaltningen i Randers Kommune deltager, og uformelle møder, hvor kun rådets medlemmer deltager. Næste formelle møde for medborgerskabsrådet er mandag den 30. november