Lokalplan om Fremtidens Plejehjem sendes i høring

Et flertal i byrådet vedtog mandag aften den 16. november at sende en lokalplan om Fremtidens Plejehjem i otte ugers høring.

17. november 2015 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Tilbage i april måned 2015 vedtog Randers Byråd at opføre et nyt plejehjem på arealer, der tidligere har huset Nyvangsskolen på Rindsvej. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Gudenåcentret og Dragonparken, når kommunens lejemål udløber i 2018. Derudover skal der på arealerne også opføres en ny daginstitution. Da de nuværende bygninger ikke er tidsvarende, skal der bygges nyt på arealerne.
Området, der udlægges til plejehjem, udgør foruden parkeringsarealer godt 13.000 m². Plejehjemmet forventes at omfatte godt. 60 demensegnede boliger og servicearealer med et samlet bygningsareal på omkring 5.500 m².

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 7.500 m² bebyggelse, der kan opføres i maksimalt to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter.

Lokalplanen lægger op til at Nyvangsskolens bygninger og anlæg kan rives ned, og at området kan anvendes til offentlige formål som plejehjem og daginstitution samt rekreativt område som legeplads og grønt område.Miljø- og teknikudvalget har den 20. august 2015 igangsat planlægningen for Fremtidens Plejehjem på Nyvangsskolens ejendom. Planlægningen skal også give mulighed for nedrivning af Nyvangsskolens bygninger og anlæg.  

Det fremgik, at planlægningen også skal omfatte en daginstitution og et rekreativt areal, såfremt der er tilstrækkeligt areal til rådighed. Ved bearbejdningen af plejehjemmets funktionsprogram er det afklaret, at der foruden plejehjemmet er tilstrækkeligt areal for en daginstitution og et mindre rekreativt område. 

26 af byrådets medlemmer stemte for. Fire medlemmer undlod at stemme.

Datoerne for høringsperioden vil senere blive offentliggjort.