Landsbyer finder sammen i klynger

Flere landsbyer i Randers Kommune går nu sammen i klyngesamarbejder. Formålet er at skabe stærkere lokalområder gennem samarbejde mellem landsbyerne.

04. november 2015 - Oprettet af Steven Holst

To steder i Randers Kommune har landsbyer fundet sammen i klynger. Borgerne vil vurdere mulighederne for et fremtidigt samarbejde mellem byerne. I området omkring Korshøjskolen mødtes repræsentanter fra Harridslev, Mellerup, Hald, Gimming, Mejlby, Østrup, Vestrup, Albæk og Tjærby. I Purhushallen mødtes folk fra Fårup, Nørbæk, Ørrild og Purhus.

 

Stærkere lokalområder
Formålet med møderne var at gøde jorden for et fremtidig samarbejde mellem landsbyerne i klyngerne. Og der er rigtig mange gode grunde til at samarbejde. Helt lavpraktisk kan der være fordele ved at koordinere kalendre for forsamlingshusene og andre samlingssteder, så man har mulighed for at deltage i hinandens arrangementer. I den anden ende af skalaen, kan der også være en styrke i at være en større kritisk masse, når man vil have indflydelse på planlægning og udvikling i Randers Kommune.

 

Det videre arbejde

I processen skal byerne finde ud af hvad der giver mening at samarbejde om og prioritere det. Derfor blev det på mødet i Korshøjskolens område drøftet, hvordan man kan få igangsat samarbejdet, hvad man kan samarbejde om og ikke mindst, hvilket betydning det vil have for den enkelte landsby. Næste skridt er at byerne går hjem og afdækker opbakningen i deres lokalområde, hvorefter der i det nye år inviteres til et opstartsmøde for borgerne i alle de deltagende byer.

På mødet i Purhushallen blev der i højere grad snakket om konkrete tiltag, som kan skabe større sammenhængskraft i området. F.eks. stier, naturoplevelser, byggegrunde, fælles kalender, gadelys og den lokale spejdergruppe var nogle af emnerne som blev drøftet. Her blev mødet afsluttet med aftale om en fælles kalender, facebookgruppe og et nyt møde i januar måned.