Landdistriktspolitik i høring

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune er nu klar med et udkast til den nye landdistriktspolitik 2016 – 2018.

15. november 2015 - Oprettet af Steven Holst

Udkastet til den nye landdistriktspolitik er blevet til med inspiration fra en landdistriktskonference og fire dialogmøder mellem politikerne, forvaltningen og borgerne. Der har desuden været løbende drøftelser i udvalget desangående.

Forslaget til landdistriktspolitikken er nu i offentlig høring, og alle interesserede opfordres til at komme med høringssvar.

Her kan du se udkastet til landdistriktspolitikken.

Høringssvaret skal være udvalget i hænde senest mandag d. 30 november 2015.

Du kan indgive dit høringssvar ved at udfylde formularen på denne side.

Du kan også sende dit høringssvar med posten til følgende adresse:

Randers Kommune
Erhverv og Udvikling
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Mrk. kuverten "Landdistriktspolitik"