Cykel- og gangstier langs Randersvej i Langå

Randers Kommune skal i gang med at etablere fællesstier for cyklende og gående i begge sider af Randersvej fra Bredgade til Egevænget

31. august 2015 - Oprettet af Kjeld Kristensen

Arbejdet starter i starten af oktober og skal være færdig i december 2015.

Kommunen beklager, at arbejdet vil medføre nogle gener på stedet, men vi vil søge at begrænse omfanget.

Under udførelsen vil der blive opsat midlertidig signal regulering op for at opretholde trafikafviklingen bedst muligt.

Ligeledes vil adgange til ejendommene langs vejen søges opretholdt, som arbejdet når frem.

I forbindelse med arbejdet skal der ikke erhverves jord til projektet, da de nye stier skal etableres, hvor der er fortov i dag og på lidt af kørebanen.

Læs mere om vejarbejde i Randers Kommune