Virksomhed og kirke vandt arkitekturprisen

Hele 13 byggerier var nominerede, da Randers Kommune tirsdag d. 27. oktober 2015 uddelte arkitekturprisen 2015. Og det var da heller ikke nok med én pris. Vinderne blev således både Enghøj Kirkes klokketårn samt Saint – Gobains højlager på Lollandsvej i den sydvestlige del af Randers.

27. oktober 2015 - Oprettet af Steven Holst

Det var to meget forskellige byggerier, der tirsdag aften vandt Randers Kommunes arkitekturpris 2015, som altså blev til to priser. Enghøj Kirkes klokketårn er tegnet af Henning Larsen Architects mens Saint – Gobains lagerbygning er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller.

Overlegent og dristigt
Om Enghøj Kirkes klokketårn skriver dommerne bl.a.:
”Det er både overlegent og dristigt i sin konstruktion og dimensionering. Udformningen af trappe og reposer er optimeret på elegant vis, og i selve klokkerummet med de to klokker er krav til ringeanlæggets teknik og akustik kombineret på smukkeste vis med glamhuller og rummets dimensionering.”

Baggrunden for at Saint – Gobains højlager fik en pris var bl.a. følgende udtalelser fra dommerne:
”Lagerbygningen fremstår i et klart og enkelt formsprog og er nøje designet med repetitive lagerblokke, der tillader bygningen at vokse. Når mørket falder på lyser Logstar op gennem translucente paneler imellem lagerblokkene og fremhæver rytmen i facaden på en ny måde.”

Se billeder af bygningerne nedenfor.

Rosende omtale
Randers Kommunes arkitekturpris bliver uddelt hvert andet år, og i år var det ikke kun prisvinderne, der blev fremhævet. Også to andre arkitektoniske værker modtog rosende omtale for deres arkitektur. Der var dels den sidste tilbageværende bygning fra Thor Bryggeriet på Thors Bakke, som i dag huser Restaurant Flammen samt festsalen på Randers Statsskole. Begge byggerier er omtalt i rosende vendinger, og du kan  læse hele omtalen af både de roste værker samt prisvinderne her.

Elever havde udsmykket Laksetorvets forhal
Randers Kommunes arkitekturpris blev uddelt i forhallen på kommunens administrationsbygning, Laksetorvet. Her havde elever fra Den Skandinaviske Designhøjskole og La Cours Skole udstillet de projekter, som de havde arbejdet med i deres projektforløb om arkitektur. Emnet var ”Byen til Vandet” og elevernes værker viste, at der er masser af ideer til, hvordan Randers Byråd kan realisere deres vision om at trække byen tættere på vandet og skabe større synergi mellem bylivet og Gudenåens udmunding i Randers Fjord. Udstillingen kan ses i Laksetorvets forhal frem til fredag d. 13. november 2015. Som opvarmning til prisuddelingen hørte publikum et oplæg om projekt Byen til Vandet leveret af Lasse Vilstrup Palm fra arkitekfirmaet C.F. Møller.

Arkitekturprisen gives til projekter, som i særlig grad udmærker sig. De nominerede projekter omfatter bl.a. boliger, erhverv og restaurering af gamle bygninger. Dommerpanelet bestod i år af: 
Tom Danielsen fra arkitektfirmaet C.F. Møller,
Marie Fenger Ehlers fra Kontur Arkitekter,
Ebbe Marxen, formand for bevaringsudvalget,
Christian Brøns, byrådsmedlem og
Britta Pørksen, leder af planafdelingen i Randers Kommune.

Enghøj Kirke

Saint Gobain

Bryggeriet Thor

Randers Statsskole