Randers Kommunes nye landdistriktsudvalg besøger landsbyer

Randers Kommune har fået et Landdistriktsudvalg, der havde sit første møde d. 19. august 2015. Her besluttede udvalget, at man fremover vil placere hvert andet udvalgsmøde i kommunens mange landsbyer. Til mødet er det hensigten, at værtslandsbyen kan gå i dialog med udvalget omkring emner, der optager borgerne lokalt.

13. november 2015 - Oprettet af Steven Holst

Udvalget har allerede besøgt Gjerlev og Øster Velling. Begge møder gav rig anledning til at drøfte konkrete udfordringer og muligheder i landsbyerne samt præsentere udvalget for nogle af de ideer og projekter, som landsbyerne enten allerede er lykkes med eller arbejder på at få realiseret.

Den direkte kontakt til landsbyerne skal medvirke til at skabe bedre dialog mellem Randers Kommunes Byråd og forvaltning og landdistriktet. Hvis din landsby kunne tænke sig at få besøg af Landdistriktsudvalget, kan du rette henvendelse til Landdistriktsservice på landdistriktsservice@randers.dk.

Landdistriktsudvalget ønsker også at afholde en årlig landdistriktskonference, hvor udvalget sammen med borgerne i landdistriktet vil drøfte relevante emner. Konferencen forventes afholdt i foråret 2016.