Randers Kommunes budget vedtaget

På byrådsmødet torsdag d. 8. oktober 2015 vedtog et flertal i Randers Byråd kommunens budget for det kommende år.

08. oktober 2015 - Oprettet af Steven Holst

Med vedtagelsen af budgettet for 2016 – samt overslagsårene 2017-2019 – er der truffet beslutning om disponering af det kommunale forbrug i det kommende år.

Beskedent overskud
I årene 2016-2019 vil der være et gennemsnitligt overskud på den ordinære drift på knap 50 mio. kr. I samme periode vil den gennemsnitlige kassebeholdning være på 195 mio. kr. Samtidig indfrier budgettet en målsætning om at nedbringe den skattefinansierede gæld, der i perioden forventes at falde med 158 mio. kr.

Skatten holdes i ro
Med budgetvedtagelsen er der også fastsat skatteprocenter og –promiller for det kommende år. Ingen satser bliver i denne forbindelse ændret, og derfor vil skatteudskrivningen i 2016 se ud som følger:

  • Udskrivningsprocent: 25,6
  • Grundskyldspromille: 27,93
  • Dækningsafgift af forretningsejendomme: 4,5 promille
  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier: 13,965 promille
  • Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdier: 8,75 promille
  • Kirkeskatteprocent: 0,89

Forliget indebærer samtidig, at dækningsafgiften af forretningsejendomme nedsættes med 0,5 promille point i 2018 og yderligere 0,5 promille point i 2019.

Forlig mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti
Budgettet for 2016 baserer sig på et budgetforlig indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti d. 18. september i år. Du kan læse hele budgetforligsteksten her.

Budgettet for 2016 blev vedtaget med forskellige varierende flertalssammensætninger, idet budgettet vedtages ved 324 enkeltafstemninger om de forskellige initiativer og ændringsforslag. For en mere detaljeret gennemgang af afstemningerne kan du se referatet fra byrådsmødet d. 8/10 2015.