Nye pligter for grundejere til vinter

Når sneen falder, har du pligt til at rydde dit fortov inden kl. syv om morgenen. Men efter at Folketinget har vedtaget en ny vejlov, har byrådet i Randers Kommune på sit møde mandag d. 26. oktober 2015 besluttet at ændre nogle grundejeres forpligtelser. Nogle slipper derfor nemmere, end de gjorde tidligere – andre får flere pligter.

12. november 2015

Den nye lovgivning betyder, at kommunen nogle steder ikke længere kan pålægge grundejerne pligterne. Andre steder har grundejere fået pligter, som de ikke havde før.

Færre pligter
De grundejere, hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem en ejendoms adgang og fortovet langs ejendommen slipper fremover nemmere om ved vinterarbejdet. Det gælder også steder, hvor en ejendom alene har adgang til en privat fællesvej, men grænser op til en kommunevej med fortov. Derudover er 10 meter reglen blevet skærpet således, at grundejerne nu kun har pligter på de fortovsarealer, som ligger nærmest deres ejendom. 

Flere pligter
Andre steder har grundejere fået pligter, som de ikke havde før. Tidligere var ejendomme med adgangsbegrænsninger mod en vej fritaget for disse pligter på strækningen med adgangsbegrænsninger. Med de nye regler vil grundejerne nu blive pålagt pligter, hvis der er direkte sammenhæng mellem adgangen til deres ejendom og fortovet langs den adgangsbegrænsede vej. Disse strækninger er fortove hvor pligten nu pålægges grundejerne.

Efter de nye regler er der i alt ca. 8 km fortove mere, som i den kommende vintersæson skal holdes af kommunen. Bor du ud til en privat fællesvej, har du sammen med de andre vejberettigede pligten til at renholde, salte og snerydde hele vejen, både kørebane og fortov.

Flere oplysninger
Hvis du er i tvivl om dine forpligtelser som grundejer, når vintervejret sætter ind, har vi samlet en række skitser, hvor du kan se pligternes omfang.