Hjortebrunst, løvfald og spor i skoven

Onsdag den 11. november fra kl. 10-12 inviterer Randers Kommunes naturvejleder Lars Maagaard interesserede med i Fladbro Skov og Randers Dyrehave. Det sker under overskriften ”Hjortebrunst, løvfald og spor i skoven".

05. november 2015 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Vi vandrer en tur i skoven og dyrehaven, hvor løvfaldet er på sit højeste, og dåhjortene er i brunst og kæmper om hunnerne,” fortæller Lars Maagaard, som undervejs vil berette om skovens historie, planter og dyr og om hjortenes liv i dyrehaven.

”Vi kigger også efter spor i skoven. Ikke kun dyrespor men også kulturspor efter menneskenes brug af området og skoven. Blandt andet skibakken i dyrehaven,” tilføjer Lars Maagaard. Han oplyser, at onsdagens naturtur slutter ved Skovhuset, hvor den medbragte kaffe kan nydes udenfor.

Mødested kl. 10 er parkeringspladsen for enden af golfbanen på hjørnet af Fladbrovej og Himmelbovej.

Dyrene i haven
Randers Dyrehave består af 14 hektar skov og eng syd for Nørreåen. Dyrehaven er etableret 1994 og ejes af Randers kommune. Dyrehaven blev etableret i 1994 i en del af Fladbro skov. Ca. 4 hektar ligger i græs, mens resten er skov.

Der er frisk kildevand til dyrene det meste af året, og de støttefodres med kraftfoder og wrap-hø i vinterperioden. Fodring af dyrene er strengt forbudt.

Dyrehaven er åben for publikum året rundt. Der er etableret stier til gående. Hunde må ikke medtages i dyrehaven, heller ikke i snor.

Dyrebestanden i Randers Dyrehave består udelukkende af dåvildt. Dådyrene stammer fra Marselisborg Dyrehave ved Århus, som i sin tid har fået sine dyr fra Jægersborg Dyrehave nord for København.

Der har været dåvildt i Danmark siden omkring år 1000. Der findes i dag fritlevende bestande på Øerne og i Østjylland.