Færre lejere bliver sat på gaden i Randers

En målrettet indsats for at undgå, at lejere bliver smidt ud af deres bolig på grund af manglende huslejebetaling, begynder at give pote. Antallet af udsættelser i Randers retskreds er faldet med godt 25 procent i 1. halvår 2015 sammenlignet med året før. Både boligorganisationer og Randers Kommune vil nu arbejde for at få antallet af udsættelser endnu længere ned.

12. oktober 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at skabe en positiv udvikling på det her område. Der er en meget stor velvilje fra både Randers Kommune, Fogedretten og boligorganisationerne til at samarbejde om at forebygge udsættelser og hjemløshed. Og det er helt afgørende, for vi kan kun løfte den her opgave i fællesskab,” siger Louise Høeg, der er formand for socialudvalget i Randers Kommune. 

I 1. halvår 2014 var der i Fogedretten 90 sager, der endte med, at lejeren – eller lejerne – blev sat på gaden. Det tilsvarende tal var i 1. halvår 2015 bragt ned på 67, viser den seneste statistik fra Domstolsstyrelsen. Det svarer til et fald på godt 25 procent.

Sager bliver stoppet i opløbet
Både Randers Bolig, der administrerer 8500 lejeboliger, og Randers Kommune har øget deres fokus på at støtte lejere i økonomiske problemer. Det har resulteret i, at der generelt er sendt færre sager til Fogedretten, fordi sagerne er stoppet i opløbet. 

”Vi har fokuseret på at støtte op om beboere, der kommer bag ud med huslejen. Dels ved, at vi administrativt har meget fokus på at sikre hurtig kontakt til beboere, der ikke har betalt husleje – og dels ved, at vi har ansat en boligsocial medarbejder, der er synlig ude i boligområderne og støtter beboerne med at få overblik over deres økonomi,” siger Susanne Kyra Jensen, der er kontorchef i Randers Bolig.

Sideløbende med boligorganisationernes øgede indsats på området, har Randers Kommune etableret et boligsocialt team. Det skal sikre, at indsatsen med at forebygge udsættelser bliver fastholdt og videreudviklet både internt i kommunen og blandt samarbejdsparterne på området.

Fokus på området skal bevares
Endelig er Randers Kommune i højere grad begyndt at give økonomisk tilskud til flytning og boligindskud sådan, at socialt udsatte og udsættelsestruede borgere får lettere ved at komme væk fra deres nuværende bolig, der måske er for dyr.

”Jeg ser alt sammen som rigtig gode investeringer i forhold til de store menneskelige konsekvenser af at blive sat på gaden. Vi er ikke i mål endnu, og vi vil aldrig helt kunne undgå udsættelser. Men jeg er sikker på, at vi kan få tallet endnu længere ned ved at bevare fokus på området og bygge videre på det tætte samarbejde,” siger Louise Høeg.