Dagplejen har fokus på for tidlig fødte børn

I to år har Randers Kommunes dagpleje haft særligt fokus på børn, der er kommet til verden før tid. Projektet, som har til formål at forbygge fremtidige senfølger, er nu blevet gjort permanent. En dagplejer og et forældrepar fortæller her om deres oplevelser med projektet.

Dagplejer Anette Madsen er glad for at passe og hjælpe børn videre i deres udvikling – både dem som er født for tidligt og dem som ikke er det

26. oktober 2015 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Omkring 3600 børn, svarende til godt 6 procent af samtlige danske børn der bliver født om året, bliver født for tidligt. Det kan give store udfordringer i barnets opvækst at være født for tidligt, hvis barnet ikke støttes i udviklingen. Uden den rette støtte kan et for tidlig født barn på sigt eksempelvis udvikle koncentrationsbesvær og forskellige psykiske lidelser.

Som en forebyggende indsats har Randers Kommune gjort et projekt med hjælp til for tidlig fødte børn i dagplejen permanent. Den kommunale sundhedspleje og pladsanvisning henviser forældre med børn, som er født for tidligt til særligt uddannede dagplejere. Derudover er der indført en række andre tiltag, som er med til at give det for tidlig fødte barn en god start på opvæksten.

Anette Madsen er en af de dagplejere, som har været på det særlige kursus. Hun fortæller, at det har gjort hende i stand til at håndtere de for tidlig fødte børn på en helt anden måde.

”Børn som er født for tidlig kan være mere sensible og kan hurtigere blive kede af det end andre børn. Vi kan derfor ikke gøre tingene i samme tempo. Det kræver en langsommere indkøring i dagplejen. Som dagplejer skal vi også være meget opmærksom på ikke at udsætte barnet for mange nye sanseindtryk for hurtigt,” fortæller hun.

Tager hensyn til barnets udvikling
Anette Madsen nævner eksempelvis den ugentlige situation, når de mødes med andre børn og dagplejere i legestuen.

”For børnene er legestuen en god udviklingsmulighed, hvor de kan lære at fungere i en større børnegruppe. Men for barnet som er født for tidlig, skal vi passe meget på med, hvor hurtigt vi kaster ham eller hende ud i sådanne større bekendtskaber. Så går vi i begyndelsen kun derhen i en time, indtil vi til sidst kan være der hele dagen. Det kræver langsom til vending,” forklarer Anette Madsen.

Når hun og andre dagplejere i Rander Kommune har et for tidligt født barn i plejen, kan den enkelte dagplejer blive fritaget for gæstebørn i tilfælde af sygdom eller ferie hos kollegaener. Barnet kan også tælle for to pladser. Samtidig får dagplejeren tilknyttet en vejledende pædagog med specialviden inden for området.

”Hun kan for eksempel vejlede omkring de særlige behov, der kan være i forhold til barnet. Samtidig har hun kendskab til fagpersoner og muligheder for at hjælpe barnet i mange forskellige situationer”

Samarbejde med forældre skaber tryghed
Håndteringen og hjælpen til de for tidlig fødte børn betyder også en skærpelse af dialogen med forældrene, som ofte er særligt bekymrede og kan have direkte traumer, som følge af at deres barn er født for tidligt. Sådan oplevede det randrusianske ægteparret Maria og Allan Stender det også, da de for tre et halvt år siden fik tvillingerne Jasmin og Elias. De blev født i graviditetsuge 29, der er 8 - 11 uger for tidligt.

”Det var rigtig hårdt at føde børn for tidligt. Først er graviditeten afbrudt før man vender sig til, at man er gravid og er ved at blive stor. Man er bange og frygter det værste. Mange tanker går igennem ens hoved: Får man to handicappet børn, overlever de overhovedet, og hvor meget skade får de?,” fortæller Maria Stender.

Begge børn var under omstændighederne sunde og raske ved fødslen og var på intet tidspunkt i en kritisk tilstand. Det blev dog ret hurtigt klart for forældrene, at Jasmin var bagud i udviklingen i forhold til sin bror.

”Set ud fra at Jasmin var født for tidligt, var hun som sådan ikke bagud i udviklingen, men tiden gik, og Jasmin blev ved med at halte bagefter. Det viste sig så, at hun var spastisk lammet” fortæller Allan Stender.

Både Jasmin og Elias kom i dagpleje hos Anette Madsen. Her oplevede forældrene en stor tryghed og imødekommenhed. Fysioterapeuter og ergoterapeuter havde udarbejdet et træningsprogram som Anette, hver dag gik igennem sammen med Jasmin.

”Hun var rigtig god til at finder på lege, som motiverede Jasmin til at komme op og gå. Hun havde helt sikker ikke kunnet klare at være i en vuggestue med mange mennesker og meget støj. Jasmin har været meget sensitiv fra fødslen, og det døjer hun stadigvæk lidt med. Det er dog aftaget meget, og det er helt sikkert på grund af de trykke rammer, der har været hos dagplejen,” forklarer Allan Stender.

Dagplejen i Randers Kommune har i de sidste to år hjulpet godt 35 for tidlig fødte børn.