Ny mobilitetsplan vedtaget

En ny mobilitetsplan blev vedtaget på byrådets møde d. 28. september 2015. Planen skal bl.a. reducere trængslen i trafikken og gøre vores transportbehov mindre miljøbelastende.

28. september 2015 - Oprettet af Steven Holst

Mobilitetsplanen udspringer af den mobilitetspolitik som Randers Byråd vedtog i 2014. Målet med mobilitetsplanlægning er at reducere trængslen på vejnettet og i byen, reducere CO2-udledningen fra transport, reducere og udskyde store investeringer i infrastruktur, fremme borgernes sundhed samt at skabe en by, hvor der er plads til byens borgere og mulighed for et aktivt byliv.

Læs Mobilitetsplan 2015-2018 her.

Nye initiativer
Mobilitetsplanen beskrive fem indsatsområder, hvor der skal tages en række initiativer for at forbedre mobiliteten. De fem områder er:
• Fremme gang og cykling
• Fremme kollektiv transport
• Reducere og optimere biltrafik
• Initiativer på tværs
- Tilslutning til letbanen

Af konkrete initiativer inden for området cykling planlægges der bl.a. med bedre cykelparkering, flere og bedre cykelstier samt større fokus på at få børn og unge til at cykle. Indenfor biltrafikken arbejdes der med planer om en bilfri midtby samt med at reducere den tunge gennemkørende trafik.

På byrådsmødet fremsatte Kim Kristensen fra Beboerlisten et ændringsforslag om at tilføje, at Randers Kommune skal tilsluttes den kommende letbane til Aarhus, som endnu et særligt indsatsområde. Dette ændringsforslag blev vedtaget med 27 stemmer for og 4 imod. Imod stemte Dansk Folkeparti samt Jens Peter Hansen (V).