Ny fritids- og idrætspolitik

Randers Byråd har på sit møde 28. september 2015 vedtaget en ny politik for fritids- og idrætsområdet. Politikken skal bl.a. bidrage til at skabe en større deltagelse i idræt, motion og fritidsaktiviteter.

28. september 2015 - Oprettet af Steven Holst

Mange indsatser
Fritids- og idrætspolitikken rummer en række indsatsområder og herunder forslag til en række konkrete handlinger og aktiviteter, som kan fremme området. Således kan man under afsnittet om faciliteter læse, at Randers Kommune vil etablere en mark til traktortræk i samarbejde med private lodsejere. Samtidig vil kommunen sikre, at der fortsat findes en bane til at dyrke motocross på højt niveau i Randers.

Du kan læse alle initiativerne i Fritids- og idrætspolitik 2015.