Fokus på førstehjælp til tandtraumer

Et nyt projekt skal hjælpe forældre, lærere og pædagoger til at yde den rigtige førstehjælp, når børn bliver udsat for tandtraumer. Projektet fokuserer også på vigtigheden af at inkludere tandskader i børnenes ulykkesforsikring, da regningen ellers kan løbe op i mange tusind kroner.

28. september 2015 - Oprettet af Marie Have Qvist

Peter på syv år kom til os med en udslået fortand i en pose. Han havde siddet i over en time i SFO’en og ventet på sin mor, men desværre kunne fortanden ikke reddes. Hvis pædagogerne havde kendt til førstehjælp til tandtraumer, kunne det være endt anderledes. Tanden skulle hurtigst muligt være lagt i mælk eller spyt og sammen med Peter sendt akut over på klinikken, hvor vi kunne sætte den på plads. Tandklinikken lå i det her tilfælde lige ved siden af SFO’en.

Dette er en af de mange historier som De Offentlige Tandlægers Forening (DOFT) ofte hører, hvor viden om førstehjælp til tandtraumer kunne have ført til en bedre behandling af skaden. Derfor sætter de nu fokus på tandtraumer, og Randers Kommunes Tandpleje støtter gladelig op om projektet.

”Vi fremsender det nye materiale til daginstitutioner, skoler og sportsklubber og opfordrer til, at det bliver tilgængeligt på intranettet i de forskellige institutioner. Vi sørger selvfølgelig også for at gøre opmærksom på det på vores egen hjemmeside,” siger Lars Høvenhoff, leder af Tandplejen i Randers Kommune.  

Et tandtraume er betegnelsen for en skade på en tand. Der kan være tale om en tand, der bliver slået løs, at man slår et stykke af en tand, eller at tanden i værste fald bliver slået helt ud. I Randers Kommune er der registreret 630 tandtraumer i 2014. Det svarer til, at tre procent af børn og unge op til 18 år har fået en eller anden form for behandling af et tandtraume.

Mange tusind kroner at spare

Et andet væsentligt fokus i det nye projekt er vigtigheden af, at man som forældre forsikrer sine børn mod tandskader. Selvom børn får gratis tandlægehjælp i den kommunale tandpleje indtil en alder af 18 år, så kan der opstå komplikationer senere, og det dækker forsikringen ikke, hvis man ikke er forsikret på det tidspunkt, hvor skaden opstår.

”Hvis man for eksempel som 16-årig slår et stykke af en tand, som vi reparerer, og stykket falder af igen, når man er fyldt 18, så skal den unge selv betale regningen, hvis der ikke var tegnet en forsikring, da skaden skete,” forklarer leder af Tandplejen, Lars Høvenhoff.

I værste fald kan man stå med en regning på tusindvis af kroner, hvis der er tale om uoprettelige skader på tandsættet.

”Hvis et barn slår en tand løs, kan der ske indre skader på tanden og dens fundament i kæben, som man ikke umiddelbart kan se, men som langsomt vil føre til, at tanden ”dør” og derfor skal erstattes af en kunstig tand. Det kan let koste 20.000 kr. at få lavet et implantat med en krone, og regningen løber jo løbsk, hvis der er tale om flere tænder,” siger Lars Høvenhoff.