Fælles løsning skaber flere praktikpladser

Nogle af udfordringerne på bygge- og anlægsområdet løses nu i fællesskab af Randers Kommune, Tradium, LO Randers og Dansk Byggeri. De har netop underskrevet en partnerskabsaftale, der blandt andet skal sikre flere praktikpladser og øge interessen for området blandt unge.

Fra venstre: Anders Olesen, fmd Dansk Byggeri i Randers, Michael Ancher, fmd Dansk Byggeri i Østjylland, Tage Andersen, direktør hos Tradium, Søren Sørensen, bestyrelsesformand hos Tradium, Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune, Inge-Lise Christensen, formand for LO Randers og Christian Boldsen, formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune.

09. september 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

En partnerskabsaftale, der blandt andet skal skabe flere praktikpladser og øge interessen for bygge- og anlægsområdet blandt unge, blev underskrevet den 9. september. De fire parter Randers Kommune, Dansk Byggeri, LO Randers og Tradium mødtes på Rådhustorvet i Randers.

Læs hele partnerskabsaftalen

”Jeg er glad, særligt på lærlingenes vegne. Nu forpligtiger alle parter af denne aftale sig til igennem en række initiativer at gøre noget aktivt for, at der er praktikpladser til alle. Samtidig vil vi i Randers Kommune nu gøre, hvad vi kan for, at endnu flere nyuddannede kommer i arbejde. Vi skaber, sammen med de andre parter, endnu bedre muligheder i hele branchen, både for nyuddannede samt kommende og nuværende lærlinge,” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune.

Praktikpladser til flere
Parterne er blevet enige om, at de alle vil være mere aktive, når der skal skabes praktikpladser til alle. Selvom tendensen er, at mængden af praktikpladser på lokale virksomheder stiger, mangler nogle studerende stadig pladser. Det er en svær øvelse, men de er enige om, at det kan lade sig gøre. Det må ikke ske, at nogen unge sætter deres uddannelse på pause eller helt dropper den, mener Tage Andersen, der er direktør i Tradium.

”Vi har rigtig gode erfaringer med de her partnerskabsaftaler. Sidste gang i 2012 så vi en stigning i antallet af praktikpladser, det samme forventer vi denne gang. Vi skal forsøge at undgå de flaskehalse, der kan opstå i nogle fag, hvor der enten er flere studerende end praktikpladser eller omvendt. En af løsningerne er at sætte mere fokus på de mindst populære uddannelser. Praktikpladserne og de studerende er der,” siger Tage Andersen og forklarer, at fagene bare også skal passe sammen.

Behovet for faglærte stiger
Faglærte i bygge- og anlægsbranchen er ved at blive en mangelvare. Det prøver parterne i denne aftale at løse. Den løsning består af flere steps. Dels skal interessen for branchen øges, det løser man ved blandt andet at fokusere endnu mere på folkeskoleelever. Derudover skal der flere praktikpladser i branchen, så alle studerende kan gennemføre deres uddannelse. Og endelig en opkvalificering af personer, der allerede er en del af branchen.

”Vores medlemmer har et stigende behov for faglærte medarbejdere, og derfor ønsker vi også, at spille en aktiv rolle i at sikre, at flere går fra ufaglærte til faglærte. Derudover er det naturligvis vigtigt, at virksomheder stiller praktikpladser til rådighed for de unge, og at flere elever fra folkeskolen starter på en erhvervsuddannelse. Her er undervisningsforløbet ”Byg et hus” et godt eksempel på, hvad vores tværgående samarbejde kan iværksætte,” siger Michael Ancher, der er formand for Dansk Byggeri Region Østjylland.

En bred aftale
Der har før været vedtaget lignende aftaler. Denne gang er der endnu en part, det er LO. Formanden for LO Randers Inge-Lise Christensen er tilfreds med den brede aftale, der er forhandlet. Næste skridt er bare at få den implementeret og ført ud i virkeligheden. Hun er sikker på, at det nok skal lykkes og mener, at alle parter virker engagerede.

”Nu har vi opnået det, vi i LO har sukket efter. Vi har endda taget skridtet videre. Det at fire parter er involveret, giver en aftale, der har endnu mere tyngde. Vi er fra LO’s side meget tilfredse med den aftale, vi har opnået, nu er vi klar til at arbejde hårdt for at få det ført ud i livet,” siger Inge-Lise Christensen og tilføjer:

"Vi har ex. allerede gæstelærere, der tager ud til 8-10 klasserne for at fortælle om bygge- og anlægsområdets fag.”