Doktorparken under behandling

Doktorparkens fuglevoliere skal renoveres for ca. 1,5 mio. kr. og naturlegepladsen skal udvides. En del af beløbet skal skaffes ved frivillige bidrag. Det besluttede Randers Byråd mandag d. 28. september 2015.

29. september 2015

Hen over sommeren har borgerne i Randers Kommune kunnet komme med input til den fremtidige anvendelse af Doktorparken – herunder til renovering af fuglevolieren og naturlegepladsen. Mere end 200 borgere har benyttet sig af muligheden for at bidrage, og på den baggrund har kultur- og fritidsforvaltningen udarbejdet en plan for parkens fremtid, som Randers Byråd behandlede på sit møde mandag.

Ny voliere for 1,5 mio. kr.
Byrådet vedtog en renovering af fuglevolieren, som vil koste ca. 1,5 mio. kr. at gennemføre. Samtidig blev det besluttet, at igangsætte en såkaldt crowdfunding, hvor der søges penge fra eksterne bidragydere, som ønsker at medvirke til parkens bevarelse og forskønnelse af volieren og udvidelse af legepladsen.
Endelig besluttede byrådet at indgå aftale med Produktionsskolen Mimers Brønd om den fremtidige drift af fuglevolieren i Doktorparken.

Sagen blev vedtaget med 23 stemmer for, 7 stemte imod og 1 undlod. Imod stemte Beboerlisten, SF, Velfærdslisten samt Ellen Petersen (S) og Steen Bundgaard (S). Jens Peter Hansen (V) undlod at stemme.