Ældrepolitikken vedtaget

Efter afslutningen af høringsperioden og forvaltningens bearbejdning af høringssvarene kunne Randers Byråd endeligt vedtage den nye ældrepolitik for Randers Kommune.

24. september 2015 - Oprettet af Steven Holst

En lille milliard
Ældreområdet i Randers Kommune har en bruttobevilling i 2015 på i alt 950 mio. kr. Dermed er det et af de største kommunale serviceområder. Den nye ældrepolitik indeholder blandt meget andet mål og initiativer til at fremme sundheden og genvinde funktionsevnen blandt de ældre. Der er også mål for hjælp i eget hjem eller på ældrecentret, og så er der et særligt fokus på demensområdet. Ældrepolitikken indeholder også en række nøgletal fra ældreområdet.

Du kan læse hele den nye ældrepolitik her.