Virtuel Bostøtte vinder digitaliseringspris

I to år har Aarhus, Viborg, Herning, Favrskov og Randers Kommuner samt pårørende foreningen SIND samarbejdet om at tilbyde socialpædagogisk støtte til psykisk sårbare via net og mobil. Samarbejdet har vist, hvordan moderne teknologi kan bruges til at skabe fremtidens velfærd, og projektet var derfor blandt vinderne, da Digitaliseringsprisen 2015 blev uddelt.

25. marts 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Der var fornem hæder til Projekt Virtual Bostøtte, da Digitaliseringsprisen 2015 blev uddelt. I alt tre priser blev overrakt i Musikhuset i Aarhus, og Projekt Virtuel Bostøtte, der er et samarbejde mellem Aarhus, Viborg, Herning, Favrskov og Randers Kommuner samt pårørende foreningen SIND, vandt Velfærdsprisen.

”Vi er naturligvis meget stolte over at modtage den her anerkendelse. I de seneste to år har vi arbejdet med virtuel bostøtte til psykisk sårbare, og vores erfaring er, at socialpædagogisk støtte via net og mobil giver os nogle rigtig gode muligheder for at forbedre det samlede bostøttetilbud til den enkelte borger. Virtuel bostøtte viser, hvordan vi kan bruge moderne teknologi til at skabe fremtidens velfærd, og derfor er det bestemt også en ydelse, vi vil arbejde videre med at tilbyde fremover ” siger Lene Bruhn Christensen, der er områdeleder for det matrikelløse og projektansvarlig for Virtuel Bostøtte i Randers Kommune.

Virtuel støtte er mere fleksibel

Normalt får psykisk sårbare med behov for støtte i dagligdagen besøg derhjemme af en kommunal bostøttemedarbejder - typisk på helt faste tidspunkter i løbet af ugen. Men den virtuelle støtte foregår i cyberspace og er således ikke på samme måde afhængig af tid og sted.

Over 150 borgere og 100 bostøttemedarbejdere har afprøvet teknologien i løbet af de seneste to år, og erfaringerne er overvejende positive. Den virtuelle bostøtte er således mere fleksibel og gør det i højere grad muligt for borgeren selv at have indflydelse på den planlagte støtte. Samtidig er det en bedre udnyttelse af ressourcerne, fordi personalet fx ikke skal bruge unødig tid på transport til og fra borgerens hjem.

It skal udfordres

Blandt konkurrenterne til Velfærdsprisen var et projekt fra Horsens Kommune med ”Onlinevejledning på det specialiserede socialområde” samt et projekt fra Københavns Kommune om ”Øget rådgivning til Udsatte Borgere”. Men det var altså Projekt Virtuel Bostøtte, der løb med sejren.

”Det er et vigtig område, og det er meget opløftende at se den 3. sektor – her SIND – er med til sammen med den offentlige sektor at skabe fremtidens digitalisering. Samarbejde med 3. sektor er noget, som bør have mere vægt i en kommende digitaliseringsstrategi. Dermed kan vi udfordre it, så det gør som vi vil have det og ikke omvendt,” siger Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen.

Moderne teknologi der skaber serviceforbedringer

Velfærdsprisen bliver givet til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har givet en mærkbar serviceforbedring for borgeren i dennes hverdag, som har bidraget til en samlet effektivisering for den offentlige sektor.

Ud over Velfærdsprisen blev Dommernes Specialpris givet til Greve Kommune for et robotforløb til skoleelever med autisme, mens Aarhus Kommune vandt Effektiviseringsprisen for selvbetjeningsløsningen Flytjord.dk.

 

Fakta

Læs mere om virtuel bostøtte

Digitaliseringsprisen 2015 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Rambøll og In2media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Digitaliseringsprisen er for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i to priskategorier: Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen. I 2015 er en ny pris indstiftet for dommernes Specialpris for en særlig innovativ løsning.

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:

Lisa Herold Ferbing, formand, DJØF

Henrik Føhns, vært, Harddisken, DR P1

Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol

Du kan læse mere om prisen og årets nominerede på: www.digitaliseringsprisen.dk