Skoleelever og professionelle kunstnere går sammen om kulturfestival

Randers slår et slag for kreativiteten, når målsætninger fra den nationale skolereform kombineres med en tyvstart af Europæisk Kulturhovedstad 2017. Professionelle kunstnere underviser eleverne, som de til næste år vil arrangere en stor kulturfestival med. Men allerede i disse uger får børn i Randers en forsmag på festivalen.

’Kultur på tur’ er en forsmag på ’Spektakel Festival’, hvor alle børn fra Randers Kommune i sommeren 2017 kan afprøve deres kreativitet i samspil med det professionelle kulturliv – eksempelvis på teaterscenen. Fotograf: Henrik Nørgaard Espensen, Randers EgnsTeater.

10. maj 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Siden den nationale skolereform blev indført i 2014 har et centralt tema i folkeskolen været ’den åbne skole’, hvor skolen og lokalsamfundet skal samarbejde om at skabe læring på nye måder. Det er dog ingen hemmelighed, at det har været en svær og udfordrende opgave på mange skoler, men nu skal ´den åbne skole’ have et boost i Randers. Kommunen og professionelle kulturinstitutioner sætter øget fokus på kreativiteten i både skoler og daginstitutioner som en del af Europæisk Kulturhovedstad 2017.

”Børnene skal ikke alene have en kreativ udfoldelse, der skal være en langt mere professionel tilgang til vores børns kreativitet, ” udtaler formanden for Børn- og Skoleudvalget, Anders Buhl Christensen, i forbindelse med at kommunen støtter projektet økonomisk.

Seks kulturinstitutioner har allerede taget hul på arbejdet og er i disse uger på tur til skoler og børnehaver. Her bliver børnene undervist af professionelle kunstnere i kreative teknikker, metoder og processer. Det skal munde ud i teaterforestillinger, koncerter og udstillinger. Resultatet kan blandt andet opleves torsdag den 19. maj. Publikummet er børn fra udvalgte skoler og daginstitutioner. Projektet har fået titlen ’Kultur på tur” og er en forløber til børnenes egen kulturfestival ´Spektakel` i sommeren 2017.

”Randers er en kommune med mange kulturinstitutioner og et stort kulturudbud. Det er vigtigt, at der også er kulturtilbud til børnene, og så har vi en forpligtigelse til at give vores børn et kulturelt opdrag. Den opgave løfter vores kulturinstitutioner på flotteste vis med dette projekt,” udtaler formanden for kulturudvalget, Mogens Nyholm.

Projektet udspringer fra Randers EgnsTeater, der er blevet kendt i teaterkredse over hele landet for at levere børneteater af høj kvalitet. Men i stedet for at nøjes med at børene passivt opleve teater, ønsker Randers EgnsTeater med Kultur på Tur undervisningsforløbet ’Mit Rum, Mit hjem’ at skabe en teaterproduktion med eleverne fra en 3. Klasse på Østervangsskolen.

”Børnene møder i daginstitutioner og skoler både musik, billedkunst og drama. Med ’Kultur på tur” får klasserne dermed mulighed for at videreudvikle disse kreative kompetencer sammen med en professionel kunstner. Ved at børnene indgår i en teaterproduktion, hvor rammene er et professionelt teater med tekniker, scenograf og instruktør, og ved at de på scenen spiller sammen med en professionel skuespiller, vil børnene opleve, hvordan det er at indgå i en æstetisk scenekunstnerisk ramme. Børnene er superspecialister i at være børn og med afsæt i deres tanker, historier og fantastiske fantasiverden, vil vi producere en forestilling, hvor den professionelle kunst går i dialog med børnenes naturlige evne for at lege og improviserer,” forklarer producent Tine Eibye fra Randers EgnsTeater.

’Kultur på tur’ og ’Spektakel Festival’ involverer de seks kulturinstitutioner; Randers Kunstmuseum, Randers EgnsTeater, Randers Bibliotek, Randers Musikskole, Randers Kammerorkester og ReMida Center Randers. Fra næste år er kultur- og musikhuset Værket også med i projektet, der økonomisk er støttet af Fonden Aarhus2017, Randers Kommune samt Slots-og Kulturstyrelsen.


ReMida Center Randers har i samarbejde med  børn fra seks skoler, tre daginstitutioner og elever fra kunstskolen Bifrost designet udstillinger i 25 Randers-butikker. Her er det børn fra SFOén på Randers Realskole, der arbejder med en udstilling til ’Paryk de Luxe’.